Inventarisaties

[Foto rechts: Pieter Oomen]

De Inventarisatiecommissie

Taak en doelstelling


De Inventarisatiecommissie (IC) heeft als taak en doelstelling om ‘brede inventarisaties’ van natuurterreinen te coördineren. Bij zo’n inventarisatie onderzoeken onze verschillende werkgroepen welke organismen (van planten tot vogels en van mossen tot paddenstoelen) in het terrein voorkomen. ‘Breed’ wil zeggen dat in principe alle soorten organismen waarvan wij als KNNV’ers verstand hebben, worden meegenomen. Ieder KNNV-lid kan meedoen met deze inventarisaties: het is echt een kernbezigheid van onze vereniging. Immers, deze verkenningen van natuurterreinen zijn interessant en leerzaam, leuk om te doen, geven nuttige resultaten en vormen ideale gelegenheden voor kennisoverdracht van ervaren leden naar jonge of nieuwe leden. Zo leer je als nieuweling om de natuur te doorgronden, zo leer je vogels, planten, mossen, paddenstoelen, vlinders, libellen, korstmossen etc. kennen en herkennen.

Keuze natuurterrein

Excursie Mossenwerkgroep in de Wageningse Eng [Foto André van Lammeren]

Ieder jaar kiest de IC een ander (natuur)terrein om te inventariseren. Vaak is dat hetzelfde terrein als een aantal jaren eerder. Dat maakt het mogelijk te vergelijken, om ontwikkelingen in de biodiversiteit op het spoor te komen – inspirerend! De IC maakt tevoren altijd afspraken met de terreinbeheerder voor de noodzakelijke medewerking en toestemmingen. Maar doorgaans is de terreinbeheerder – denk aan natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Gelders en Utrechts Landschap, gemeenten, private eigenaren – hoogst geïnteresseerd in onze gegevens.

Rapporten

Na afloop van zo’n jaar van brede inventarisatie zorgt de IC dat er een goed verslag wordt geproduceerd dat systematisch inzicht geeft in de resultaten. Die analyse en rapportering kost veel werk maar is uiteindelijk erg bevredigend. Doorgaans omvat zo’n rapport tussen de 100 en 200 pagina’s met een schat aan informatie. Het rapport wordt daarna met enige feestelijkheid en publiciteit aangeboden aan de terreinbeheerder. In juni 2022 is het rapport “Inventarisatie van de voormalige zandafgraving Kwintelooijen in 2021” aangeboden aan burgemeester van de gemeente Rhenen, Hans van der Plas en aan wethouder Dylan Lochtenberg (foto) en in juni 2023 is het rapport “Inventarisatie van de Wageningse Eng in 2022” samen met de “Libelleninventarisatie Kortenoord” op het gemeentehuis in Wageningen aangeboden aan Erik-Jan Bijleveld (Wethouder Wageningen), Moniek Vesseur (Stadsecoloog Wageningen) en Ciska van der Genugten (voorzitter van de Stichting Wageningse Eng) (foto). In beide gevallen door de toenmalige voorzitter van de inventarisatie- commissie Pieter Oomen in aanwezigheid van enige leden van die commissie. In totaal heeft de IC zo’n 150 grote en kleine inventarisatierapporten over de laatste decennia (zie kennisbank en het overzicht Inventarisaties).

Aanbieden rapport Kwintelooijen - Foto Klaas Hitman
Pieter Oomen biedt het inventarisatierapport Kwintelooijen 2021 aan aan burgemeester Hans van der Plas van Rhenen, in restaurant de Drie Zussen in Rhenen-Noord. Foto Klaas Hitman op 23-6-2022.

Pieter Oomen biedt het inventarisatierapport Wageningse Eng aan aan wethouder Eric-Jan Bijleveld en Stichtingvoorzitter Ciska van der Genugten op 27-6-2023.
Pieter Oomen biedt het inventarisatierapport Wageningse Eng aan aan wethouder Eric-Jan Bijleveld en Stichtingvoorzitter Ciska van der Genugten op 27-6-2023.

Verslag aan eigen leden

Ook rapporteert de IC aan de eigen leden van de KNNV. De IC organiseert elk jaar een levendige avond met een tiental sprekers die ieder kort de resultaten en conclusies weergaven van hun werkgroepwaarnemingen; tijdens corona gebeurde hetzelfde digitaal per Zoom-vergadering.

Samenstelling en ecotopenkaart

Ecotopenkaart van Gert-Jan Speckmann

De IC bestaat uit een voorzitter, een bestuurs- vertegenwoordiger, een vijftal coördinatoren van verschillende werkgroepen, en uit de bodemkundige Gert-Jan Speckmann die ervoor zorgt dat vóór de inventarisatie begint, een ‘ecotopenkaart’ (afbeelding) van het terrein beschikbaar is. Dit is een kaart met vlakken van de verschillende ecologische milieus. Deze ecotopen blijken erg nuttig bij het plannen van de waarnemingen en de interpretatie van de waarnemingsresultaten.          

 

Palmerswaard 2023

In 2023 heeft onze afdeling de Palmerswaard in Rhenen onderzocht. Dit gebied is eigendom van het Utrechts Landschap. Boswachter Alex heeft tijdens de inventarisatie met enkele werkgroepen meegelopen en hier een aantal leuke vlogs over gemaakt. Via de volgende link zijn deze vlogs te bekijken: https://www.utrechtslandschap.nl/nieuws/natuurgebied-palmerswaard-onder-de-loep

Plan 2024: Inventarisatie De Moft

Het bosgebied tussen Wageningen, Ede en Renkum, zal door de KNNV Wageningen in 2024 onder de loep genomen worden. Gespecialiseerde werkgroepen van KNNV (De Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging) uit Wageningen zullen daar een heel scala aan soortgroepen inventariseren.

coördinator
André van Lammeren, Voorzitter IC ((vanlammeren @chello.nl))