Vogelwerkgroep

Broedvogelmonitoringprojecten (BMP)
Deze projecten zijn ontwikkeld door Sovon Vogelonderzoek Nederland. Volgens een methodiek worden de territoria van de broedvogels bepaald. Afhankelijk van de biotoop zijn per broedseizoen (circa maart t/m juni) tussen de 8 en 14 bezoeken nodig. Meestal wordt rond zonsopkomst geteld en een enkele keer na zonsondergang voor vogelsoorten als snippen, nachtzwaluwen, uilen en kwartels. We kijken en luisteren naar vogels die door middel van zang of gedrag laten blijken een territorium in de omgeving te hebben.
Jaarlijks tellen leden van de Vogelwerkgroep Wageningen, voor Sovon, vogels in een aantal natuurgebieden.
Door de tellingen in het kader van het BMP kan Sovon iets zeggen over de trends van de Nederlandse vogelsoorten. De informatie is belangrijk voor terreinbeheerders, zodat zij hun beheer beter kunnen vormgeven.

Uitwerking van een BMP. De kruisjes zijn territoria, de stippen die door lijnen zijn verbonden, zijn waarnemingen van zingende vogels.

Wil je ook BMP-tellen?
Als je mee wilt doen met broedvogelmonitoring moet je de zang van zo’n 40 à 50 van de meest voorkomende broedvogels kunnen herkennen. Wil je een een telling meemaken (liefst in het hele vroege voorjaar) neem dan contact tijdens de donderdagavondbijeenkomsten op met bestuursleden of tellers. Als het je bevalt kun je vaker meegaan en meehelpen met de telling: vele handen maken licht werk.
Hoeveel tijd kost het tellen mij?
Net zoveel tijd als je zelf wilt! Sommige tellers tellen wekelijks ander maandelijks. Maar wil je het echt leren, dan lukt dat niet door maar tweemaal per seizoen mee te gaan
Waarom is tellen leuk?
Vroeg opstaan geen pretje. Maar als je eenmaal buiten bent en met een beetje geluk de zon ziet opkomen is het genieten. Weinig mensen zijn zo vroeg op pad, maar vogels fluiten dan uitbundig. Hoe vaker je met vogelzang bezig bent, hoe meer je hoort en hoe beter je de vogelzang van elkaar kunt onderscheiden. Daarnaast wissel je kennis met je medevogelaar en steek je er wellicht iets van op. Omdat binnen de VWG jarenlang gebieden geteld worden, is ook veel informatie beschikbaar. Zo kun je de vogelontwikkelingen in een bepaald gebied in de loop der jaren volgen.

Terug naar de algemene pagina van de Vogelwerkgroep