Ereleden

Ineke Ammerlaan (sinds 2024)

Ineke was een onvermoeibare penningmeester in het bestuur van de afdeling. Ze deed veel meer dan alleen de financiën: zorgde voor naamsbekendheid van de KNNV, organiseerde open dagen en regelde de publiciteit. Ze was medeoprichter van de werkgroep nachtvlinders. Ook nam ze in de coronatijd het initiatief van de Natuuracademie, online lezingen die zeer goed bezocht werden. De Natuuracademie is een vast onderdeel van de activiteiten geworden.

Margreet Stadig (sinds 2010)

Margreet heeft vele jaren in haar eentje de Urtica samengesteld. Ze was ook de oprichter en trekker van de PRAC,  de PR- en activiteiten commissie waarmee de naamsbekendheid van de afdeling werd vergroot. Ze verzorgde een lezingenprogramma in de wintermaanden en cursussen en minicursussen op gebied van diersporen, wilde bijen, zoogdieren, paddenstoelen, vleermuizen, geomorfologie en hommels. Ook de boekenverkoop van de KNNV Uitgeverij heeft vele jaren via Margreet zeer succesvol gelopen.

Bart Heijne (sinds 2010)

Bart heeft als voorzitter van de afdeling vele activiteiten ondersteund. Zo kwam er een paddenstoelenwerkgroep voor beginners en een insectenwerkgroep, werd hij de trekker van de cursus vogelgeluiden en was hij initiator van vele publieksevenementen waarmee de afdeling op de kaart werd gezet. In het bijzonder waarderen we zijn inzet voor het 100-jarig jubileum van de afdeling en de organisatie van het Natuurfestival, dat wel 1500 bezoekers trok.

Geoske Sanders (sinds 2004)

Geoske was een excellent secretaris van het landelijk bestuur en ook van de afdeling. Zij was de ontwikkelaar en trekker van de eerste brede inventarisaties van de afdeling, samen met Gerrit Bax. Onze inventarisatieonderzoeken worden landelijk geroemd door hun hoge kwalitatief en voortreffelijke rapportage.

Frans Tjallingii (sinds ?)

Frans Tjallingii (1909-2007) was erelid van zowel de Nederlandse Mycologische Vereniging als van de KNNV (afdeling Wageningen). Samen met zijn vrouw Dien heeft hij een grote rol gespeeld in natuurstudie en het delen van die kennis met anderen. Tot op hoge leeftijd hield hij lezingen en schreef artikelen. Frans was ook de oprichter van de Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders. Het huis van Frans en Dien bood gastvrijheid aan de in 1965 opgerichte paddenstoelenwerkgroep. Aan zeer velen heeft Frans zijn liefde voor de natuur kunnen overdragen. Hij was een groot mycoloog en een beminnelijk mens.

Gerrit Bax (sinds ?)

Gerrit Bax (1932-2018) was een planten- en vogelliefhebber en stond aan de wieg van de mossenwerkgroep Wageningen. Onder zijn leiding heeft de werkgroep nagenoeg alle natuurgebieden rondom Wageningen bezocht, naast de gebiedsinventarisaties van de afdeling, waar hij tot op hoge leeftijd aan heeft bijgedragen. Zijn mooiste vondst was draadjespeermos (Pohlia flexuosa). Hij vond het langs de bovenloop van de Renkumse beek. Dit beekdal herbergt nog steeds de enige groeiplaats van deze uiterst zeldzame en onopvallende soort boven de grote rivieren.

Dirk Prins (sinds 2000)

Dirk Prins (1941-2023) was sinds zijn komst in de jaren ’70 een zeer actief lid van de afdeling. Hij organiseerde eindeloos veel plantenexcursies en hield bezielende lezingen en instructie-avonden. Zijn voorliefde voor gele composieten was legendarisch. Ook bekleedde hij jarenlang functies in het bestuur: secretaris natuurbescherming en voorzitter. In 2000, bij het 90-jarig bestaan van de afdeling, werd Dirk benoemd tot erelid.