Video’s en foto’s

Fotoalbums

Bekijk de fotoalbums van onze afdeling.

Lezingen

Lezing Han Lindeboom (7 april 2021):
‘De Noordzee een zee vol uitdagingen’
Lezing Wim de Vries (4 maart 2021):
‘Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw’
Lezing Erwin Coolen (7 april 2021):
‘De rijke Noordzee, waar windenergie en natuur elkaar versterken’
Lezing Arnold van den Burg (4 maart 2021):
‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’

Lezing Christa Heyting (21 april 2021)
Biodiversiteit: ‘Het IPBES-rapport’

Lezing Nynke Groendijk (21 april 2012)
‘Biodiversiteit vergroten in eigen omgeving’

Natuurwaarnemingen

Een bosmuis in de tuin van Leny Huitzing
Een Sperwer en een Turkse tortel in de tuin van Guy Ackermans

Vijf jonge Knobbelzwanen in de vijver aan de westzijde van het onderwijsgebouw Forum op Wageningen Campus