Korstmossen

[Foto rechts: Herman Thunnissen]

Korstmossenwerkgroep

De Korstmossenwerkgroep is in oktober 2010 van start gegaan. Tijdens de werkgroepavonden determineren we verzamelde korstmossen of een van de deelnemers verzorgt een presentatie.
De werkgroep richt zich sterk op ecologische aspecten, maar ook soortherkenning krijgt de nodige aandacht.

Korstmossen op laanbomen
In 2016 is de Korstmossenwerkgroep een project gestart waarbij ze korstmossen op laanbomen in heel Wageningen in kaart brengt. Een gebied van 25 km² is opgedeeld in 100 hokken van 500 x 500 m. In elk hok worden alle laanbomen onderzocht op duidelijk zichtbare korstmossen met een bladvormige of struikvormige groeiwijze.
Aanmelden voor deelname aan dit project kan bij de coördinator van de werkgroep.

Bijeenkomsten
Van oktober tot en met april, is er iedere eerste donderdag van de maand een bijeenkomst.
Op de zaterdag of zondag voorafgaand aan de eerste donderdagavond van de maand is er een excursie. Kijk in de activiteitenagenda voor de datums.

Locatie werkgroepavonden
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Coördinator
Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-41 56 73)