Lidmaatschap en verenigingsblad

Als lid van de afdeling ben je automatisch lid van de landelijke vereniging met ruim achtduizend leden.  De landelijke vereniging bestaat uit ruim vijftig afdelingen verspreid over het gehele land. De leden ontvangen het verenigingsblad Natura met onder andere informatieve artikelen over natuur en natuurbescherming.
Het verenigingsblad Urtica is het mededelingenblad van KNNV Wageningen en omstreken en verschijnt viermaal per jaar. De Urtica is ook digitaal beschikbaar.


Lidmaatschap per jaar van KNNV Wageningen en omstreken, inclusief het kwartaalblad Urtica én het landelijke blad Natura.

 20242025
Leden€ 34,50€ 38,00*
Huisgenootleden € 13,50€ 15,00*
Jeugdleden (t/m 25 jaar)€ 20,00€ 22,00*
Urtica-abonnee€ 13,00€ 14,50*

*) De contributie over 2025 is vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van maart 2024.

Wie nog geen gebruik maakt van automatische incasso moet de contributie overmaken naar
Triodos-rekeningnummer NL82 TRIO 0320 4519 33 t.n.v.  KNNV afdeling Wageningen e. o.
De contributies dienen uiterlijk 1 mei te zijn betaald. Na die datum wordt € 2,50 extra in rekening gebracht.

Maak het jezelf en de penningmeester in de toekomst gemakkelijk en geef toestemming om de contributie volgend jaar maart automatisch te incasseren. Dan heb je er geen omkijken meer naar.
Als je je lidmaatschap opzegt vervalt de verleende toestemming automatisch.