Over ons

KNNV, afdeling Wageningen en omstreken

Onze actieve afdeling in het midden van het land, organiseert regelmatig activiteiten, waarbij ook niet-leden welkom zijn (wel graag even aanmelden bij de organisatoren).
Onze afdeling heeft als werkgebied de gemeenten Ede, Nederbetuwe, Overbetuwe, Renkum, Rhenen, Veenendaal en Wageningen.
De afdeling telt op dit moment ca. 450 leden, waarvan 95% binnen deze gemeenten wonen.

Ons bestuur

Patricia Wagenmakers, voorzitter (voorzitter@wageningen-eo.knnv.nl)
Huub Löffler, secretaris (secretaris@wageningen-eo.knnv.nl)
Ad Plaizier, penningmeester (penningmeester@wageningen-eo.knnv.nl)
Ernst van Rijssel, lid
Taric Schrader, lid
Postadres: Lombardi 130, 6708 LV Wageningen

Werkgroepen en Commissies

Binnen onze afdeling zijn er verschillende Werkgroepen en Commissies. Je bent als niet-lid welkom om op een bijeenkomst een kijkje te komen nemen (graag vooraf aanmelden bij de organisatie)

Integriteitsbeleid en Vertrouwenspersonen

Binnen de KNNV vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan (zie het integriteitsbeleid). Als u vindt dat dat om wat voor reden niet gebeurt, dan kunt u contact opnemen met het bestuur, de vertrouwenspersonen van de landelijke KNNV of de vertrouwenspersonen van het vrijwilligerscentrum van de gemeente Wageningen. De vertrouwenspersonen van de KNNV zijn Tineke Hirschler en Willem Jan Hoeffnagel. Contact: vertrouwenspersoon@knnv.nl. De vertrouwenspersonen van het Vrijwilligerscentrum van de gemeente Wageningen zijn Machteld Speets, Jan van Neerbos en Machteld Vos de Wael. Contact: vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl. Elke melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 

Lidmaatschap en verenigingsblad

Als lid van de afdeling ben je automatisch lid van de landelijke vereniging met ruim achtduizend leden.  De landelijke vereniging bestaat uit ruim vijftig afdelingen verspreid over het gehele land. De leden ontvangen het verenigingsblad Natura met onder andere informatieve artikelen over natuur en natuurbescherming.
Het verenigingsblad Urtica is het mededelingenblad van KNNV Wageningen en omstreken en verschijnt viermaal per jaar. De Urtica is ook digitaal beschikbaar.


Lidmaatschap per jaar van KNNV Wageningen en omstreken, inclusief het kwartaalblad Urtica én het landelijke blad Natura.

 20232024
Leden€ 34,50€ 34,50*
Huisgenootleden € 13,50€ 13,50*
Jeugdleden (t/m 25 jaar)€ 20,00€ 20,00*
Urtica-abonnee€ 13,00€ 13,00*

*) De contributie over 2024 wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van maart 2024.

Triodos-rekeningnummer NL82 TRIO 0320 4519 33 t.n.v.  KNNV afdeling Wageningen e. o.
De contributies dienen uiterlijk 1 mei te zijn betaald. Na die datum wordt € 2,50 extra in rekening gebracht