Over ons

KNNV | Afdeling Wageningen e.o.

KNNV, afdeling Wageningen en omstreken

Onze actieve afdeling in het midden van het land, organiseert regelmatig activiteiten, waarbij ook niet-leden welkom zijn (wel graag even aanmelden bij de organisatoren).
Onze afdeling heeft als werkgebied de gemeenten Ede, Nederbetuwe, Overbetuwe, Renkum, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. De afdeling telt op dit moment ca. 450 leden, waarvan 95 % binnen deze gemeenten wonen.

Ons bestuur

Janneke Hoekstra, voorzitter (voorzitter@wageningen-eo.knnv.nl)
Ernst van Rijssel, secretaris (secretaris@wageningen-eo.knnv.nl)
Ineke Ammerlaan, penningmeester (penningmeester@wageningen-eo.knnv.nl)

Werkgroepen en Commissies

Binnen onze afdeling zijn er verschillende Werkgroepen en Commissies. Je bent als niet-lid welkom om op een bijeenkomst een kijkje te komen nemen (graag vooraf aanmelden bij de organisatie)

Lidmaatschap en verenigingsblad

Als lid van de afdeling ben je automatisch lid van de landelijke vereniging met ruim achtduizend leden.  De landelijke vereniging bestaat uit ruim vijftig afdelingen verspreid over het gehele land. De leden ontvangen het verenigingsblad Natura met onder andere informatieve artikelen over natuur en natuurbescherming.
Het verenigingsblad Urtica is het mededelingenblad van KNNV Wageningen en omstreken en verschijnt viermaal per jaar. Het blad bevat normaal gesproken alle activiteiten van de afdeling, maar in verband met corona publiceren we de activiteiten uitsluitend op de website en via de nieuwsbrief. De Urtica is ook digitaal beschikbaar.


Lidmaatschap per jaar van KNNV, afdeling Wageningen en omstreken, inclusief het kwartaalblad Urtica én het landelijke blad Natura.

 20222023
Leden€ 34,50€ 34,50
Huisgenootleden € 13,50€ 13,50
Jeugdleden (t/m 25 jaar)€ 20,00€ 20,00
Urtica-abonnee€ 13,00€ 13,00

ING rekeningnummer NL54INGB0001010176 t.n.v.  KNNV afdeling Wageningen e. o.
De contributies dienen uiterlijk 1 mei te zijn betaald. Na die datum wordt € 2,50 extra in rekening gebracht