Bestuur

Janneke Hoekstra, voorzitter (voorzitter@wageningen-eo.knnv.nl)
Ernst van Rijssel, secretaris (secretaris@wageningen-eo.knnv.nl)
Ineke Ammerlaan, penningmeester (penningmeester@wageningen-eo.knnv.nl)
Marina Karsten, bestuurslid natuurbescherming (marinaknnv@gmail.com)
Beoogd lid: Rob Jongman