Vogels

[Foto rechts: Klaas Hitman]

Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep (VWG) functioneert als een Werkgroep van KNNV Wageningen en omstreken en heeft een speciale positie binnen de afdeling. Leden van de afdeling zijn niet automatisch lid van de Vogelwerkgroep en vice versa. De VWG heeft ongeveer 150 leden en bestaat sinds 1946.

Werkgroepavond; donderdag 14 oktober 2021; 19.45 uur

Lezing: ‘Jaarrond onderzoek en bescherming van de Grauwe Kiekendief’

De Grauwe Kiekendief is een sierlijke en voor Nederland zeldzame roofvogel, die op de grond broedt. En dat doet hij tegenwoordig alleen nog in grootschalige landbouwgebieden, in gewassen als graan en luzerne. Op het dieptepunt in 1990, toen er nog maar drie broedparen in Nederland waren, werd een nest in de Oost-Groninger akkers ontdekt en met succes beschermd. Vanaf dat moment werden ieder jaar de nesten beschermd door ‘Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels’ te Winschoten. De Grauwe Kiekendief is sindsdien een karakteristieke soort voor Oost-Groningen, waar tegenwoordig de meeste broedparen te vinden zijn. Kennis over een soort is noodzakelijk om te komen tot een goede bescherming. Daarom in de lezing ook aandacht voor wat we geleerd hebben van onderzoeksresultaten, verkregen uit veldwerk gecombineerd met hightech-middelen. Onderzoek dat heeft geleid tot het ontwikkelen van een betere bescherming van deze soort en tot natuurmaatregelen in landbouwgebieden. Tijdens de lezing wordt u door Madeleine Postma van het centrum  meegenomen op een reis met de Grauwe kiekendief: Waar broeden ze? Hoe leven ze? Wat eten ze? Waar overwinteren ze? En nog veel meer.
De avond start om 19.45 uur. om 19.30 uuur is de zaal van ‘Meet & Eat’ open
Iedereen met een geldige QR-code is welkom in deze horeca-gelegenheid.
Een medewerker controleert bij binnenkomst de QR-code, die hoort bij de CoronaCheck-app. Deze QR-code is ook met behulp van DigiD te printen, voor wie geen smartphone heeft: https://coronacheck.nl/nl/print/
Er hoeft geen 1,5 m afstand gehouden te worden; iedereen gaat zitten. Tevoren aanmelden is niet nodig, maar zonder geldige QR-code wordt de toegang tot de avond geweigerd! DUS NIET VERGETEN!

locatie

Meat & Eat
Agro Business Park 10
6708 PW WAGENINGEN

Staat er niemand bij de deur, druk dan op de bel van het ‘restaurant’.

parkeren
Komt u met de auto: Bij de slagboom van het parkeerterrein bij ‘Meet & Eat’ staat een ‘zuiltje’ met een aantal knoppen. Druk op de knop met ‘restaurant’, dan wordt de slagboom vanuit het restaurant geopend. Bij het uitrijden gaat deze automatisch open.

Werkgroepavonden

De werkgroepavonden zijn bij uitstek geschikt om mede-vogelaars te ontmoeten. De bijeenkomsten vinden iedere maand plaats op de tweede donderdag van de maand, behalve tussen mei en augustus.
Het is van belang voor de communicatie over de avonden dat het e-mailadres van alle leden bekend is bij de secretaris: Ria Peters (secretaris.vwg.wageningen.eo@gmail.com; 06 – 57 63 33 89).

Cursussen

De werkgroep geeft geregeld vogelzangcursussen, die ook wegens corona zijn geannuleerd. Wanneer deze weer kunnen starten, wordt dit via website en e-mail bekendgemaakt.

Nestkasten

Een aantal leden van de Vogelwerkgroep onderhoudt de nestkasten in het Belmonte Arboretum. Zij beheren de kasten en volgen de broedresultaten. Meer weten? Neem contact op met Lia Avis (liaavis@mac.com).

Excursies

De VWG organiseert excursies, vaak in samenwerking met de moedervereniging KNNV. In oktober is er een vogelweekend op Schiermonnikoog.  Half mei is er de excursie in de Wagenings Bovenpolder en half juni de nachtzwaluwexcursie naar de Edesche heide. Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer acht excursies georganiseerd voor KNNV- en Vogelwerkgroepleden. De bestemmingen liggen zowel binnen als buiten het eigen werkgebied en staan onder leiding van ervaren vogelaars.

De activiteiten van de Vogelwerkgroep zijn opgenomen in de activiteitenagenda van de afdeling.

Pennevluchten

De Vogelwerkgroep heeft een eigen kwartaalblad ‘Pennevluchten’. Vroeger was dit het voornaamste communicatieorgaan tussen leden en bestuur en werden alle activiteiten daarin aangekondigd. Door de website en e-mail is dit minder belangrijk geworden. Nu schrijven de leden en de redactie onder andere over: resultaten van inventarisaties, ander interessant onderzoek aan vogels, bijzondere belevenissen met vogels (over losse vogelwaarnemingen in het werkgebied zie elders op deze website), vogelbescherming en human interest. In de laatste nummers staan zelfs gedichten.

Bekijk jaargang 38 in pdf-formaat:
Nummer 2020-4
Nummer 2020-3
Nummer 2020-2
Nummer 2020-1

Losse Vogelwaarnemingen

De Vogelwerkgroep houdt via de website waarneming.nl de vogelwaarnemingen bij in het werkgebied.
Iedereen die via deze website inlogt, krijgt inzage in de onlinedatabase met waarnemingen uit het werkgebied. Waarnemingen bekijken en invoegen gaat via het werkgroepscherm bij waarneming.nl.
In overleg met de locale moderator (hwdenie@planet.nl) kunnen Vogelwerkgroepleden de beschikking krijgen over waarnemingen van één bepaalde soort of over een bepaalde periode, mits die gebruikt worden voor onderzoek van de werkgroep en niet voor commercieel gebruik.

Meer over vogelrijke plaatsen binnen ons werkgebied vind je hier.

Inventarisaties en broedvogelmonitoring (BMP)

De VWG doet mee aan diverse telprojecten van Sovon Vogelonderzoek Nederland zoals Broedvogelmonitoring (meer informatie vind je hier op een aparte pagina) en watervogeltellingen in de uiterwaarden. De donderdagavondbijeenkomsten zijn de beste gelegenheid om contact te leggen met VWG-leden die tellingen verrichten waaraan (aspirant-)leden kunnen meedoen. Je kunt ook contact opnemen met Linus van der Plas (LMPLAS@XS4ALL.nl).

In 1993 publiceerden wij een Avifauna van Wageningen en wijde omgeving op grond van gegevens vanaf 1946. Deze publicatie is online te raadplegen.

Vogelbescherming

De vogelwerkgroep houdt zich bezig met vogelbescherming. Het volgt en becommentarieert planologische ontwikkelingen binnen het werkgebied (zoals de versterking van de Grebbedijk) en probeert schade aan de vogelstand te voorkomen. De laatste tijd zijn er opvallend veel vogels die in het Binnenveld doodvliegen tegen de kabels van elektriciteitsmasten. Samen met andere belanghebbenden probeert de VWG daar iets aan te doen. Verder maakt de VWG zich sterk voor het behoud van de populaties patrijzen in de proefvelden van de WUR en de kwartelkoningen in de uiterwaarden.
De Vereniging Vogelbescherming Nederland houdt via zogenaamde ‘wetlandwachten’ contact met vogelbeschermers ter plaatse. Onze VWG overlegt met wetlandwachten die waken over ontwikkelingen in het Rijnuiterwaardengebied tussen Wijk bij Duurstede en Heteren en de Waaluiterwaarden tussen Tiel en Ewijk. Deze gebieden vallen onder de Habitatrichtlijn.

Het bestuur


Lid worden van de Vogelwerkgroep

Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar inclusief het abonnement op de papieren editie van het kwartaalblad 'Pennevluchten'.
Kies je voor een digitaal abonnement dan betaal je € 16,00 per jaar.
Huisgenootleden, studenten en leden onder de 18 jaar betalen € 8,50.
KNNV-leden zijn niet automatisch lid van de Vogelwerkgroep en vice versa.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.