Vogels

[Foto rechts: Klaas Hitman]

Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep (VWG) functioneert als een Werkgroep van KNNV Wageningen en omstreken maar heeft een speciale positie binnen de afdeling. Leden van de afdeling zijn niet automatisch lid van de Vogelwerkgroep en vice versa. De VWG heeft ongeveer 150 leden en bestaat sinds 1946.


Werkgroepavonden

De werkgroepavonden zijn bij uitstek geschikt om mede-vogelaars te ontmoeten. De bijeenkomsten vinden iedere maand plaats op de tweede donderdag van de maand (behalve in juli en augustus). De avond start om 19.45 uur, inloop 19.30 uur. Tot de spreker start is het mogelijk om aan het buffet (op eigen kosten) iets te drinken te kopen. In de pauze is er zoals altijd koffie/thee van de Vogelwerkgroep.
In mei en juni organiseren we avondexcursies in de eigen regio. 
Voor informatie Ria Peters secretaris.vwg.wageningen.eo@gmail.com (06 – 57 63 33 89).

Locatie: Meet & Eat, Agro Business Park 10, 6708 PW WAGENINGEN

Op het kaartje ziet u in welke hoek van Wageningen Meet & Eat te vinden is. Staat er niemand bij de deur, druk dan op de bel van ‘meet and eat’.

Locatiekaartje - Meet and Eat, Agrobusinesspark 10 6708 PW WAGENINGEN

Komt u met de auto? Bij de slagboom van het parkeerterrein staat een ‘zuiltje’ met een aantal knoppen. Druk op de knop met ‘meet and eat’, dan wordt de slagboom vanuit het restaurant geopend. Bij het uitrijden gaat deze automatisch open.

Nestkasten

Een aantal leden van de Vogelwerkgroep onderhoudt de nestkasten in het Belmonte Arboretum. Zij beheren de kasten en volgen de broedresultaten. Meer weten? Neem contact op met Lia Avis (liaavis@mac.com).

Excursies

De VWG organiseert excursies, vaak in samenwerking met de moedervereniging KNNV. In oktober is er een vogelweekend op Schiermonnikoog.  Half mei is er de excursie in de Wagenings Bovenpolder en half juni de nachtzwaluwexcursie naar de Edesche Heide. Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer acht excursies georganiseerd voor KNNV- en Vogelwerkgroepleden. De bestemmingen liggen zowel binnen als buiten het eigen werkgebied en staan onder leiding van ervaren vogelaars.

Weekend Schiermonnikoog 2023

(alleen voor leden van de Vogelwerkgroep)
van vrijdag 29 september t/m zondag 1 oktober
Alle leden ontvangen bericht van de secretaris, wanneer zij zich kunnen inschrijven voor het weekend.


Pennevluchten

De Vogelwerkgroep heeft een eigen kwartaalblad ‘Pennevluchten’. Vroeger was dit het voornaamste communicatieorgaan tussen leden en bestuur en werden alle activiteiten daarin aangekondigd. Door de website en e-mail is dit minder belangrijk geworden. Nu schrijven de leden en de redactie onder andere over: resultaten van inventarisaties, ander interessant onderzoek aan vogels, bijzondere belevenissen met vogels (over losse vogelwaarnemingen in het werkgebied zie elders op deze website), vogelbescherming en human interest. In de laatste nummers staan zelfs gedichten.

Bekijk jaargang 38 in pdf-formaat:
Nummer 2020-4
Nummer 2020-3
Nummer 2020-2
Nummer 2020-1


Losse Vogelwaarnemingen

De Vogelwerkgroep houdt via de website waarneming.nl de vogelwaarnemingen bij in het werkgebied.
Iedereen die via deze website inlogt, krijgt inzage in de onlinedatabase met waarnemingen uit het werkgebied. Waarnemingen bekijken en invoegen gaat via het werkgroepscherm bij waarneming.nl.
In overleg met de locale moderator (hwdenie@planet.nl) kunnen Vogelwerkgroepleden de beschikking krijgen over waarnemingen van één bepaalde soort of over een bepaalde periode, mits die gebruikt worden voor onderzoek van de werkgroep en niet voor commercieel gebruik.

Meer over vogelrijke plaatsen binnen ons werkgebied vind je hier.


Inventarisaties en broedvogelmonitoring (BMP)

De VWG doet mee aan diverse telprojecten van Sovon Vogelonderzoek Nederland zoals Broedvogelmonitoring (meer informatie vind je hier op een aparte pagina) en watervogeltellingen in de uiterwaarden. De donderdagavondbijeenkomsten zijn de beste gelegenheid om contact te leggen met VWG-leden die tellingen verrichten waaraan (aspirant-)leden kunnen meedoen. Je kunt ook contact opnemen met Linus van der Plas (LMPLAS@XS4ALL.nl).

In 1993 publiceerden wij een Avifauna van Wageningen en wijde omgeving op grond van gegevens vanaf 1946. Deze publicatie is online te raadplegen.


Vogelbescherming

De vogelwerkgroep houdt zich bezig met vogelbescherming. Het volgt en becommentarieert planologische ontwikkelingen binnen het werkgebied (zoals de versterking van de Grebbedijk) en probeert schade aan de vogelstand te voorkomen. De laatste tijd zijn er opvallend veel vogels die in het Binnenveld doodvliegen tegen de kabels van elektriciteitsmasten. Samen met andere belanghebbenden probeert de VWG daar iets aan te doen. Verder maakt de VWG zich sterk voor het behoud van de populaties patrijzen in de proefvelden van de WUR en de kwartelkoningen in de uiterwaarden.
De Vereniging Vogelbescherming Nederland houdt via zogenaamde ‘wetlandwachten’ contact met vogelbeschermers ter plaatse. Onze VWG overlegt met wetlandwachten die waken over ontwikkelingen in het Rijnuiterwaardengebied tussen Wijk bij Duurstede en Heteren en de Waaluiterwaarden tussen Tiel en Ewijk. Deze gebieden vallen onder de Habitatrichtlijn.


Het bestuur


Lid worden van de Vogelwerkgroep

Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar inclusief het abonnement op de papieren editie van het kwartaalblad 'Pennevluchten'.
Kies je voor een digitaal abonnement dan betaal je € 16,00 per jaar.
Huisgenootleden, studenten en leden onder de 18 jaar en mensen met een minimuminkomen betalen € 8,50.
KNNV-leden zijn niet automatisch lid van de Vogelwerkgroep en vice versa.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.