Mossen

[Foto rechts: Andrew Spink]

Mossenwerkgroep

Andrew Spink heeft een website met zeer fraaie zelfgemaakte foto’s én een sleutel voor het determineren van mossen.
http://www.andrewspink.nl/mosses/

Landelijke mossenwerkgroep

Er is ook een landelijke mossenwerkgroep, de BLWG [waar is dit de afkorting van]. Deze werkgroep opereert landelijk en organiseert activiteiten voor eigen leden, maar ook voor het grote publiek. Het accent ligt op het eigen tijdschrift (Buxbaumiella) [Wat is dit?] en excursies. Verdere informatie staat op de website: www.blwg.nl.

Bijeenkomsten

De Mossenwerkgroep komt van oktober tot en met maart tweemaal per maand bijeen op de tweede en vierde dinsdag van maand om 20.00 uur.
Elke maand is er ook een excursie.
Op de eerste dinsdagavond van de maand ligt het accent op studie en wordt aandacht besteed aan de bouw en levenswijze van mossen en aan lastige groepen.
Op de tweede dinsdagavond van de maand ligt het accent op mossen die de leden zelf meenemen of die bij excursies zijn verzameld. Kijk in de activiteitenagenda voor de datums.

Inventarisaties

Leden van de Mossenwerkgroepen zijn ook betrokken bij inventarisaties die de afdeling organiseert. Dat gebeurt in samenwerking met andere werkgroepen. De inventarisaties worden meestal afgesloten met een rapport.

locatie werkavonden
Het Groene Wiel
Hendrikweg 14b
6703 AW WAGENINGEN

coördinatoren
André van Lammeren (vanlammeren@chello.nl)
Roel Lemmens (RHMJ.Lemmens@xs4all.nl)
adviseur
Klaas van Dort