Mossen

[Foto rechts: Andrew Spink]

Mossenwerkgroep

Andrew Spink heeft een website met zeer fraaie zelfgemaakte foto’s én een sleutel voor het determineren van mossen: https://www.andrewspink.nl/mosses/

Landelijke mossenwerkgroep

Er is ook een landelijke mossenwerkgroep, de BLWG [Bryologische + Lichenologische Werkgroep]. Deze werkgroep opereert landelijk en organiseert activiteiten voor eigen leden, maar ook voor het grote publiek. Het accent ligt op het eigen tijdschrift (Buxbaumiella) en excursies. Verdere informatie staat op de website: www.blwg.nl.

Werkgroepbijeenkomsten

De Mossenwerkgroep komt van oktober tot en met maart bijeen op de derde dinsdag van maand om 20.00 uur.
Elke maand is er ook een excursie.
Tijdens de avonden ligt het accent op studie en wordt aandacht besteed aan de bouw en levenswijze van mossen en aan lastige groepen. Bovendien worden de mossen bekeken die de leden zelf meenemen of die bij excursies zijn verzameld. Kijk in de activiteitenagenda voor de datums.

Inventarisaties

Leden van de Mossenwerkgroepen zijn ook betrokken bij inventarisaties die de afdeling organiseert. Dat gebeurt in samenwerking met andere werkgroepen. De inventarisaties worden meestal afgesloten met een rapport.

locatie werkavonden
Het Groene Wiel; Hendrikweg 14b; 6703 AW WAGENINGEN

coördinatoren
André van Lammeren (vanlammeren@chello.nl)
Roel Lemmens (rhmj.lemmens@outlook.com)

adviseur
Klaas van Dort