Vlinders en Libellen

[Foto rechts: Fred Hoorn]

Veldgroep vlinders en libellen

Het leren herkennen (en genieten) van dagvlinders en libellen is het belangrijkste doel van onze Veldgroep. Centraal staat hierbij dat de leden gezamenlijk het veld in gaan en kennis en ervaring uitwisselen. Het onverwacht treffen van andere fraaie en/of bijzondere soorten, zoals een wezel, zonnende adder, geelgors, bosorchis of lentevuurspin, geeft een middag veldwerk extra glans!

Een Viervlek in natuurgebied Kwintelooijen. Foto Mink Zijlstra

Hoe komen we aan onze kennis?

 • Door te inventariseren
  In de omgeving van Wageningen komt een verscheidenheid aan landschapstypen voor. Elk jaar wordt hieruit een gebied gekozen waar de Veldgroep libellen en dagvlinders telt. Elke soort stelt zijn eigen eisen aan het leefgebied, waarbij de ene soort kritischer is dan de andere. Hierdoor worden behalve algemene, vaak generalistische, soorten ook regelmatig zeldzamere, vaak meer specialistische, soorten gezien. Door mee te doen aan het inventariseren kan je dus snel een vrij brede soortenkennis opbouwen, waarbij je niet alleen soorten leert herkennen, maar ook meer kunt leren over het gedrag en specifiek voorkomen in het landschap.
  Vanaf 1 april tot 1 oktober zijn leden van de Veldgroep in het veld te vinden. Het streven is om wekelijks met een aantal leden te inventariseren. Het tellen gebeurt alleen bij mooi weer: een leuke bijkomstigheid! Bij elk bezoek wordt een vaste route gelopen waarbij van iedere dagvlinder- en libellensoort wordt genoteerd hoe vaak deze gezien wordt.
  Aan het eind van het vlinder- en libellenseizoen worden de resultaten samengevat in een verslag. De gegevens kunnen door terreinbeheerders gebruikt worden in hun beslissingen over het beheer van het gebied. Zo dragen we bij aan de bescherming van de soorten.
 • Door excursies, cursussen en lezingen te organiseren
  In de zomer worden vlinder- en libellenexcursies georganiseerd naar interessante natuurgebieden, zoals de Moerputten, Sint Pietersberg, Nationaal Park de Hoge Veluwe en Nationaal Park Weerribben-Wieden.
  Avonden in de winter worden aangegrepen om terug te blikken op het afgelopen jaar, maar ook om vooruit te kijken naar het nieuwe telseizoen. Denk daarbij aan een fotoavond of cursusavond om de kennis op het gebied van dagvlinders en libellen op te frissen of uit te breiden. Leden van de veldgroep spelen hier een actieve rol in. Ook experts van buitenaf geven zo nu en dan lezingen of een introductiecursus.
Een Kleine vuurvlinder in natuurgebied Vlinderdas. [Foto Sierd Zijlstra]

Meedoen of kennismaken?

Vind je het leuk om naar dagvlinders en/of libellen te kijken en wil je meer over deze soortgroepen te weten komen, meld je dan aan! Voorkennis is geen vereiste. Je kunt altijd vrijblijvend een keer meelopen om te ervaren hoe het er aan toe gaat.

coördinator
Klaas Hitman (k.hitman@ziggo.nl)