Vleermuizen

[Foto rechts: Guy Ackermans]

Vleermuizenwerkgroep

De Vleermuizenwerkgroep is in het voorjaar van 2013 opgericht door Herman Limpens. Met een aantal enthousiaste vrijwilligers proberen we meer te weten te komen van de vleermuispopulatie in Wageningen en omstreken. We doen dit aan de hand van een drietal projecten.

De batlogger: een hopping detector

In het actieve seizoen van vleermuizen wordt de batlogger ingezet. Dit apparaat ‘hopt’ door de achtertuinen van Wageningen en registreert steeds twee nachten de foeragerende en overvliegende vleermuizen in de tuin. De werkgroep plaatst de batlogger in de tuinen en haalt hem ook weer op. Altijd al eens willen weten welke vleermuissoorten er rond je tuin vliegen? Via het e-mailadres knnv.vleermuizen@gmail.com kun je jouw tuin aanmelden voor de volgende zomer.

Netwerk Ecologische Monitoring Vleermuistransecttellingen
(NEM VTT)

Als onderdeel van NEM VTT rijdt de Werkgroep elke zomer drie autotransecten met een batlogger. We hebben een route in Renkum, in het Binnenveld en in Ede. Op deze manier wordt er jaarlijks informatie verzameld voor het zomermeetnet van de Zoogdiervereniging. Dit meetnet is specifiek gericht op de soorten: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Laatvlieger.

Excursies

In het seizoen dat vleermuizen actief zijn organiseren we een aantal avondexcursies. Met behulp van een batlogger/batdetector gaan we op zoek naar vleermuizen en hun verblijfplaatsen. In 2016 heeft de Laatvlieger hierin centraal gestaan.

Analyse

Alle geluidsbestanden die we in het actieve seizoen van de vleermuis verzameld hebben, moeten natuurlijk ook uitgewerkt worden. Dit doen we in de winter, wanneer de vleermuizen in winterrust verkeren. De Werkgroep analyseert dan de opnames met behulp van een computer en het programma ‘bat explorer’. Een hele klus!

Nieuwsgierig geworden?

Kom gerust een keertje langs, maar maak eerst even een afspraak met de coördinator.
In de winter komen we om de drie weken samen in Het Groene Wiel, in de zomer onregelmatiger, afhankelijk van de weersomstandigheden.

locatie werkgroepavonden
Het Groene Wiel
Hendrikweg 14b
6703 AW WAGENINGEN
coördinator
Astrid Kwakkel (knnv.vleermuizen@gmail.com)