Paddenstoelen voor Beginners

De KNNV, afdeling Wageningen en omstreken heeft een zeer actieve werkgroep ‘Hygrophorus laetus‘ (slijmwasplaat) geheten. De werkgroep is onderverdeeld in een groep voor gevorderden en een groep voor beginners. De kennis van microscopische technieken is voor paddenstoelendeskundigen (mycologen) onontbeerlijk voor de juiste determinatie van de meeste soorten. Maar laat je niet afschrikken door de microscopie, want op de beginnerswerkavonden worden de meegebrachte paddenstoelen alleen met het blote oog en loep op naam gebracht.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn altijd op maandag tijdens het paddenstoelenseizoen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Kom vrijblijvend eens snuffelen aan wat we doen. Voor meer informatie kunt je terecht bij Eric Minke (minkesuz@outlook.com) of bij Elisabeth Jansen (lies.jansen@planet.nl; 026 – 33 37 312)

Excursies en lezingen

Naast de werkgroepavonden worden regelmatig excursies georganiseerd en presentaties gegeven door leden. De beginnerswerkgroep heeft al twee keer een paddenstoelenweekend georganiseerd en heeft de intentie om dit vol te houden.

Werkstukken

Zoek je naar meer informatie over paddenstoelen? Een werkstuk maken misschien, of ben je geïnteresseerd in de mycologie? Op internet zijn een groot aantal boeiende, leerzame en zelfs geestige sites over paddenstoelen te vinden. De Mycologische Vereniging heeft een leuke site: www.allesoverpaddenstoelen.nl hierin vindt je veel links waarmee je verder kunt surfen in de cyberwereld van schimmels en zwammen.

Inventarisaties

De paddenstoelenwerkgroep is betrokken bij diverse inventarisaties. Hieraan wordt meestal door diverse werkgroepen deelgenomen. De meeste inventarisaties worden afgesloten met een rapport. Meer informatie vindt u onder inventarisaties.

Paarssteelveentrechtertje

Paarssteelveentrechtertje
Paarssteelveentrechtertje

In natuurgebied Laag-Wolfheze is tijdens een natuurinventarisatie van de KNNV Wageningen en omstreken voor de eerste maal in Nederland het paddenstoeltje, Paarssteelveentrechtertje (Phytoconis viridis ookwel Omphalina hudsoniana genoemd) gevonden. De zwam die dit paddenstoeltje vormt, leeft samen met algen. Deze symbiose vormt tezamen het korstmos genaamd Coriscium viride. Dat de schimmelcomponent van het korstmos een, met het blote oog, zichtbaar paddenstoeltje vormt, komt maar bij een kleine groep voor. Daardoor worden ze maar weinig aangetroffen. Daar komt nog bij dat dit korstmos zelf maar van één vindplaats in Nederland bekend was. Het korstmos groeit op verrot hout van Zomereik en ook wel op droge tot natte zure veengrond.
Paarssteelveentrechtertje staat als “bedreigd met uitsterven” op de Rode Lijst.
De vinders van het korstmos en het paddenstoeltje, Leo Spier en Klaas van Dort, deden mee aan een KNNV-natuurinventarisatie van het gebied. Zij zijn specialisten op het gebied van mossen en kostmossen.

locatie bijeenkomsten
Het Punt
Leeuweriksweide 146,
6708 LM WAGENINGEN
coördinator
Eric Minke (minkesuz@outlook.com)