Opening van de Bioblitz

De internationale Dag van de Biodiversiteit, 22 mei, begon met een vrolijk feestje op de Johan Frisoschool in Wageningen.

De hele school zong onder leiding van de directeur het Lied van de Biodiversiteit en vulde in wat er allemaal onder biodiversiteit valt. Casper Quist, docent bij de WUR, en Floor Vermeulen, burgemeester van Wageningen, vertelden wat kinderen zelf kunnen doen aan natuur in hun omgeving. Tegels wippen, bijvoorbeeld. 

Twee groepen kinderen presenteerden een plan voor het verbeteren van de biodiversiteit in de achtertuin van de school: met (inheemse) bloemen en struiken en een wadi.

De leerlingen gingen vervolgens ‘bioblitzen’. Als eerste werd het madeliefje ingevoerd op Waarneming.nl door Wagenings kinderburgemeester, Janne de Kanter. Diverse waarnemingen van planten, vogels, korstmossen en insecten volgden. Bij deze kinderen is het zaadje geplant!

[foto’s Guy Ackermans]