Paddenstoelen voor Gevorderden

[Foto rechts: Jolanda Verbeek]

Paddenstoelenwerkgroep voor Gevorderden

KNNV Wageningen en omstreken heeft een zeer actieve werkgroep ‘Hygrophorus laetus’ (Slijmwasplaat) geheten. De werkgroep is onderverdeeld in een groep voor gevorderden en een groep voor beginners. De gevorderdenwerkgroep heeft een regionale functie. Er doen o.a. KNNV-leden uit Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen aan mee. Daarnaast zijn leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) actief. Op de werkavonden voor de gevorderde deelnemers wordt naast het bestuderen van de meegebrachte vondsten, gewerkt aan microscopische kenmerken. Kennis van microscopische technieken is voor deskundigen (mycologen) onontbeerlijk voor de juiste determinatie van de meeste soorten paddenstoelen.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn altijd op maandag tijdens het paddenstoelenseizoen. Naast de werkgroepavonden worden regelmatig excursies georganiseerd en presentaties gegeven door leden. De beginnerswerkgroep heeft al twee keer een paddenstoelenweekend georganiseerd en heeft de intentie om dit vol te houden.

Inventarisaties

De Paddenstoelenwerkgroep is betrokken bij diverse inventarisaties. Hieraan wordt meestal door diverse werkgroepen deelgenomen. De meeste inventarisaties worden afgesloten met een rapport. Meer informatie vindt u onder inventarisaties.

Werkstuk maken?

Zoek je naar meer informatie over paddenstoelen? Een werkstuk maken misschien, of ben je geïnteresseerd in de mycologie?
Op internet zijn een groot aantal boeiende, leerzame en zelfs geestige sites over paddenstoelen te vinden. De Mycologische Vereniging heeft een leuke site: www.allesoverpaddenstoelen.nl hier vind je veel links om verder te surfen in de cyberwereld van schimmels en zwammen.

Zijdeachtige beurszwam

KNNV-lid Christien de Jong vond op 19 juni 2005 de zijdeachtige beurszwam (Volvariella bombycina) op een beuk aan de Holle weg in Wageningen. De zijdeachtige beurszwam zit op een dode plek van een verder levende beuk. Dat is ook de typische plaats waar je deze paddenstoel vindt: op dood soms vermolmd hout, in wonden van loofbomen, zoals beuk, populier, paardenkastanje of esdoorn. Regelmatig vinden paddenstoelenzoekers in parken en langs lanen. Het is een zeldzame soort die als kwetsbaar op de Rode Lijst. Dat betekent dat de zijdeachtige beurszwam in Nederland achteruit gaat en je hem nog op weinig plaatsen vindt. De zijdeachtige beurszwam leeft van dood hout, vaak in oude bomen. Daarom neemt waarschijnlijk het aantal vindplaatsen af, doordat oude bomen in lanen en parken (en ook in onze bossen) verdwijnen.

Paarssteelveentrechtertje

In het natuurgebied Laag-Wolfheze is tijdens een natuurinventarisatie van de KNNV, afdeling Wageningen en omstreken voor de eerste maal in Nederland het paddenstoeltje, genaamd Paarssteelveentrechtertje (Phytoconis viridis ookwel Omphalina hudsoniana genoemd) gevonden. De zwam die dit paddenstoeltje vormt, leeft samen met algen. Deze symbiose vormt tezamen het korstmos genaamd Coriscium viride. Dat de schimmelcomponent van het korstmos een, met het blote oog, zichtbaar paddenstoeltje vormt, komt maar bij een kleine groep voor. Daardoor worden ze maar weinig aangetroffen. Daar komt nog bij dat dit korstmos zelf maar van één vindplaats in Nederland bekend was. Het korstmos groeit op verrot hout van Zomereik en ook wel op droge tot natte zure veengrond. Paarssteelveentrechtertje staat als “bedreigd met uitsterven” op de Rode Lijst.
De vinders van het korstmos en het paddenstoeltje, Leo Spier en Klaas van Dort, deden mee aan een KNNV natuurinventarisatie van het gebied. Zij zijn specialisten op het gebied van mossen en kostmossen.

locatie
Het Groene Wiel
Hendrikweg 14b
6703 AW WAGENINGEN
coördinator
Gerrit Jansen (gerritmaarten@yahoo.co.uk; 0317 – 41 60 25)