Tuinen gezocht voor Merelonderzoek

[Foto rechts: Fred Hoorn]

NIOO Merelnestenonderzoek
Linus van der Plas (Vogelwerkgroep) 

De Vogelwerkgroep is benaderd door onderzoeker Jurrian van Irsel van het Vogeltrekstation/NIOO. Hij gaat dit voorjaar onderzoek doen aan virus-infectieziektes bij Merels.
Een van deze infectieziektes, het Usutu-virus, heeft mogelijk een achteruitgang van de Merelstand veroorzaakt in de afgelopen jaren.  

Om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de verspreiding en de overdracht van virussen door vogels, worden in het onderzoek van Jurrian van Irsel Merels gevolgd in hun ontwikkeling vanaf de nestjong-fase. Dat gebeurt zowel in Nijmegen als in Wageningen. 
Jurrian vraagt de medewerking van leden van onze  KNNV-afdeling, in en bij Wageningen en Renkum. Als je komend voorjaar/zomer een Merelnest in je tuin hebt, wil je dan de ontwikkeling van de jongen volgen door tweemaal per week de nestinhoud te controleren (aantallen eieren en jongen) en de resultaten doorgeven? 
Daarnaast wil hij de jongen ringen (als ze 9 dagen oud zijn) en een beetje bloed afnemen (mogelijk ook bij de ouders). Dat bloed wordt gebruikt voor immunologisch onderzoek. 

Jurrian wil in februari graag weten wie Merelnesten willen zoeken in hun tuin. Wil je meewerken stuur hem dan een bericht:  J.vanIrsel@nioo.knaw.nl, hij stuurt je dan nadere informatie
Vanuit de Vogelwerkgroep willen we dit verzoek graag steunen!