Wildplukken, niet doen en niet propageren?

[Foto: Eric Minke]

Maandag 20 september 20.00 uur
Zalencentrum De Brink
Brinkstraat 39
6721 BW  BENNEKOM

Programma

  • Wat staat er over wildplukken in de wet en waarom? – Johan Zwanenburg
  • Het advies van de KNNV, wat vinden we daarvan? – Leny Huitzing en Minouk van der Plas
  • Hoe gaan we zelf om met vangen, plukken en verzamelen van wilde planten, paddenstoelen, insecten etc.
  • Discussie onder leiding van Janneke Hoekstra

Wildplukken is in de mode, getuige de vele boeken en workshops over eetbare wilde planten. Het wordt gepropageerd als ‘natuurbeleving’ in de hoop daarmee het draagvlak voor natuurbehoud te vergroten. Het officiële advies van de landelijke KNNV over uit het wild halen van planten, paddenstoelen of andere soorten wordt geciteerd door Staatsbosbeheer en andere partijen, en is dus best invloedrijk. Het luidt:

  • Houd je aan de regels ter plekke
  • Zorg voor kennis van zaken
  • Verstoor de omgeving niet
  • Let op dat de soort aanwezig blijft
  • Je bent niet alleen

Leny Huitzing en Minouk van der Plas pleiten ervoor dit advies aan te scherpen (zie de URTICA van juni 2021, pag. 16). Willen we dit thema als KNNV, afdeling Wageningen en omstreken binnen de landelijke KNNV agenderen? Of is handhaven van het huidige advies toch verstandiger? We horen graag de mening van de leden van onze afdeling. Verplicht aanmelden bij: secretaris@wageningen-eo.knnv.nl

Datum & tijd
ma 20 september 2021 om 20:00
Vertrekplaats

Zalencentrum De Brink
Brinkstraat 39
6721 BW  BENNEKOM