Wandeling/excursie door de Bruuk bij Groesbeek.

Wandeling/excursie door de Bruuk bij Groesbeek.

Deze excursie voert door het moerasgebied “de Bruuk”.  Dit gebied kenmerkt zich door een afwisseling van blauwgraslanden met elzenbroekbossen. Wat planten betreft kan men tegenkomen : gevlekte orchis, rietorchis, bosbies, echte koekoeksbloem, gele lis, dotterbloemen, ratelaar, moeraskartelblad, moeraszegge, zwarte zegge en elzenzegge. Verder zijn er veel grauwe wilgen aanwezig, zwarte elzen en op de  drogere stukken hazelaars en eiken. Ook wat vogels betreft is het gebied interessant : zowel riet- als geelgors zijn er aan te treffen, maar ook de boompieper, bosrietzanger, spotvogel, kleine karekiet, sprinkhaanrietzanger en nachtegaal. Verder zowel de kleine- als de grote bonte specht, groene specht, boomvalk, sperwer, havik en buizerd. Startpunt wandeling: de weg Bruuk op de parkeerplaats achter Bruuk 111. Verzamelen om 08.45 uur op het Olympiaplein! 
Informatie en opgave bij Frans Jacobs (f.jacobs12@kpnplanet.nl; 06-44 25 48 50).

Datum & tijd
zo 4 juni 2023 om 8:45
Vertrekplaats

Startpunt wandeling: de weg Bruuk op de parkeerplaats achter Bruuk 111. Verzamelen om 08.45 uur op het Olympiaplein!