Plantenwerkgroepexcursie naar Ecozone De Klomp (gemeente Ede)

Plantenwerkgroepexcursie naar Ecozone De Klomp (gemeente Ede)

De Ecozone is bedoeld als compensatiegebied voor natuur die in het plangebied Kernhem verloren is gegaan. Deze randvoorwaarden zijn vastgelegd in het bestemmingsplan voor Kernhem. De Ecozone moet een functie krijgen als migratieroute voor onder andere grondgebonden zoogdieren zoals dassen en voor vleermuizen. Deze Ecozone bestaat uit bomen, struiken, stobbenwallen en poelen. Het gebied wordt begraasd door Exmoorpony’s In 2021 vonden wij 106 plantensoorten waarvan 3 orchideeënsoorten  en 6 Rode Lijst-soorten  waaronder: Blauwe knoop, Blonde zegge en Klokjesgentiaan. Het gebied wordt begrensd door de A12 en de N233.  Met de auto is het gebied alleen te bereiken via de Binnenweg. Aanvang excursie om 10.00 uur bij de ingang aan de Binnenweg. Inlichtingen: Ina van Keulen (ina.vankeulen@chello.nl)

Datum & tijd
za 3 juni 2023
Vertrekplaats

Begin Binnenweg, De Klomp
Bekijk vertrekplaats