Onlinelezingen: ‘Natuur op zee’, door Han Lindeboom en Erwin Coolen

[Foto Lia Avis]

Woensdag 7 april; 20.00 uur – Onlinelezingen via Zoom

Han Lindeboom:
‘Een Noordzee in transitie: hoe combineren we windmolens, voedselwinning en natuurbehoud?’
De verwachte komst van 30.000 windturbines voor elektriciteit- en waterstofproductie op de Noordzee zal leiden tot een ander ecosysteem. Door o.a. begroeiing van palen en stenen wordt onderwater de biodiversiteit hoger, maar bovenwater kunnen effecten op vogels groot zijn. Ook is er het probleem dat de huidige visserij last heeft van grootschalige windparken, zeker als die in de beste visgebieden gebouwd worden. En internationale afspraken vragen om meer natuurbescherming op zee, iets wat tot nu toe in Nederland nauwelijks van de grond is gekomen. Kortom, we staan voor een enorme uitdaging. Han Lindeboom gaat in zijn lezing in op de huidige stand van zaken en mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hij houdt zich actief bezig met dit onderwerp ook al is hij al enige jaren gepensioneerd als hoogleraar Mariene Ecologie.

Erwin Coolen
‘Natuurontwikkeling op zee’
De meesten van ons kennen de Noordzee als donkere zee met een zandbodem. Maar dit is niet altijd zo geweest: ooit was de bodem van onze Noordzee bezaaid met natuurlijke riffen, waar vissen, schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmiddels is onder andere door menselijk ingrijpen de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. De Noordzee natuur kan dus wel een steuntje in de rug gebruiken. De komende jaren worden er veel nieuwe, grote windparken gebouwd in de Noordzee. Dit brengt kansen en risico’s voor de natuur met zich mee. De kansen doen zich met name onder water voor. Binnen windparken mag niet met sleepnetten over de bodem worden gevist. Hierdoor krijgt de natuur een kans om zich te ontwikkelen. Erwin Coolen vertelt hoe biodiversiteitsherstel kan plaatsvinden op de Noordzeebodem. O.a. door Programma de Rijke Noordzee waarvan hij directeur is.

Meld je uiterlijk 5 april aan bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl . Je ontvangt dan op 6 april een link naar de lezing. Iedere geïnteresseerde is welkom. Maximaal 100 deelnemers mogelijk.

Datum & tijd
wo 7 april 2021 van 20:00 tot 22:00