Onlinelezingen: ‘Biodiversiteit’, door Christa Heyting en Nynke Groendijk

[Foto: Wim Avis]

Woensdag 21 april; 20.00 uur – Onlinelezingen via Zoom

Christa Heyting:
‘Biodiversiteitsverlies wereldwijd: oorzaken, gevolgen en maatregelen’
De wereldwijde evaluatie van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) waarschuwt voor het massale uitsterven van planten en diersoorten als gevolg van menselijk handelen. Maar liefst één miljoen planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd – méér dan ooit in de menselijke geschiedenis. De belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit zijn de verandering van het gebruik van land en de zee, klimaatverandering, vervuiling en nier duurzaam gebruik van de natuur – zoals overbevissing.  Tegelijk draagt het Panel ook oplossingen aan om het verlies van onze natuur te stoppen. Christa Heyting heeft het rapport bestudeerd en geeft uitleg. Christa is o.a. coördinator van de Korstmossenwerkgroep van KNNV Wageningen en omstreken na een werkzaam leven als hoogleraar moleculaire genetica in Wageningen. In Bennekom en omstreken geniet ze bekendheid vanwege haar geheel energie-neutrale vrijstaande huis uit 1922.

Nynke Groendijk
Kijk door dierenogen en vergroot de biodiversiteit in je eigen omgeving’
We hebben in onze eigen woonomgeving een misschien kleine, maar wel heel concrete invloed op de biodiversiteit. Als burgers kunnen we op verschillende manieren en schaalniveaus hieraan werken. Het helpt als je dan kijkt door dierenogen. Nynke Groendijk geeft in deze lezing voorbeelden wat je kunt doen in eigen tuin of omgeving.  Nynke heeft gewerkt bij Wageningen Universiteit en daar o.a. onderwijs verzorgd op het gebied van wilde en cultuurplanten. Verder is zij actief in diverse groene initiatieven, zoals Bloemrijk Bennekom (vergroten biodiversiteit voor insecten in Bennekom), Stichting Steenbreek (ontstenen tuinen en openbare ruimte, en vergroten biodiversiteit), en doet zij mee aan TIM Ede.

Meld je uiterlijk 19 april aan bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl . Je ontvangt op 20 april een link naar de lezing. Iedere geïnteresseerde is welkom. Maximaal 100 deelnemers mogelijk.

Datum & tijd
wo 21 april 2021 van 20:00 tot 22:00