Natuuracademie-lezing ‘Land van Peelen: Burgerinitiatief voor biodiversiteit Zuidwest-Veluwe’

Donderdag 19 oktober Bevrijdingskerk Wageningen, Ritzema Bosweg 18, 6703 AX WAGENINGEN; 20.00 uur

De Stichting Land van Peelen is een burgerinitiatief en in mei 2022 opgericht om de biodiversiteit op de Zuidwest-Veluwe te vergroten. De aanleiding daarvoor is het plan om 30 hectare landbouwgrond (ter plaatse bekend als het Land van Peelen) om te vormen naar natuur. Dit gebied is gelegen vlakbij kwetsbare natuurterreinen en zou in plaats van een belasting juist een verbinding en versterking moeten zijn voor de natuur.
Land van Peelen wil een beweging in gang zetten om samen met alle grondeigenaren de biodiversiteit en samenhang te vergroten van het hele bosgebied (1.700 hectare) tussen de A12 en de Nederrijn. Jasper Jan de Konink zal in deze lezing ingaan op de concrete plannen voor de omvorming van 30 hectare landbouw naar natuur. Met aandacht voor de natuurtypen die Land van Peelen wil ontwikkelen (zoals heide, heischraal grasland, bos, akkerkruidenreservaat) en de diersoorten die ze hopen te bevorderen (zoals bijvoorbeeld nachtzwaluw, roodborsttapuit, heivlinder en zandhagedis). Ook zal hij zijdelings ingaan op de praktische financiële en bestuurlijke kaders waarbinnen het plan tot stand komt. Naast dit concrete natuuronwikkelingsplan zal hij ingaan op de bedreigingen en kansen voor de biodiversiteit op de de Zuidwest-Veluwe. En wil samen met de aanwezigen de bedreigingen en kansen beter in beeld brengen.

Jasper Jan de Konink is bestuurslid van Stichting Land van Peelen en tevens leidt hij de werkgroep Flora en Fauna
https://www.landvanpeelen.nl
info@landvanpeelen.nl


Datum & tijd
do 19 oktober 2023 om 20:00
Vertrekplaats

Bevrijdingskerk Wageningen, Ritzema Bosweg 18, 6703 AX WAGENINGEN