Lezingen SME Volksgezondheid & Zoönosen, en Land van Ons

Stichting Milieuwerkgroepen Ede houdt een tweetal voordrachten waarvoor wij u hartelijk uitnodigen.
Na een korte terugblik op het afgelopen jaar willen we deze avond een paar onderwerpen belichten waar we komend jaar mee aan het werk willen gaan.
We hebben twee sprekers uitgenodigd die ons zullen introduceren in actuele thema’s op het gebied van natuur en milieu.

De eerste spreker is Prof. dr. Wim van der Poel over
“Volksgezondheidsrisico’s van zoönosen”

Wim van der Poel is hoogleraar en onderzoeksleider ‘Emerging and Zoonotic viruses’ bij de Universiteit van Wageningen, afdeling Bioveterinary Research.
Zijn onderzoek concentreert zich op vier belangrijke gebieden: 1) Bedreigende virusziekten bij dieren; 2) Via voedsel overdraagbare virussen; 3) Van dieren op mensen overdraagbare virussen; en 4) Het ‘One Health’ concept.
Binnen de eerste drie genoemde gebieden is zijn onderzoek gericht op de detectie en karakterisering van virussen in dieren, voedsel en omgeving. Dit omvat het ontwikkelen van nieuwe en optimaliseren van bestaande methoden om virussen en antistoffen tegen deze virussen aan te tonen in diverse soorten monsters. Het uiteindelijk doel is om meer inzicht te verkrijgen in virusinfecties en overdrachtsroutes van virussen.


Pauze (koffie / thee)

De tweede spreker is Mw. Ir. Elizabeth Hartgers over
“Land van Ons: samen werken aan een boerenland vol leven!“

Elizabeth Hartgers is als vrijwilliger betrokken bij burgercoöperatie ‘Land van Ons’. Van jongs af aan is zij al geïnteresseerd in en geïntrigeerd door de natuur.
Van daaruit volgde een studie milieuhygiëne en raakte zij daarna professioneel steeds betrokken bij de inrichting van het landelijk gebied (water, ruimtelijke ordening). Op dit moment is zij als ZZP’er actief als projectmanager/omgevingsmanager.


Na beide sprekers is er ruimte voor vragen en discussie.
Inloop vanaf 19:30 (ontvangst, koffie / thee),
We hopen u allen deze avond te mogen verwelkomen!

Datum & tijd
do 30 november 2023 van 20:00 tot 22:30
Vertrekplaats

Edesche Concertzaal, Amsterdamseweg 9,
6711 BE EDE