Excursie Bijenoase

Tijdens de excursie bezoeken we de Bijenoase aan de Blaauwstraat. Twee jaar geleden zijn hier fruitbomen en struiken aangeplant en sindsdien wordt het door vrijwilligers van de Werkgroep Biodiversiteit Wageningen onderhouden. De Bijenoase bestaat uit twee delen, een klein deel op de oorspronkelijk klei en een groter deel met een wadi met grof zand. Door het grote contrast in bodem en plantengroei komen er veel verschillende soorten insecten voor, waaronder soorten die een voorkeur hebben voor droge zandgrond en verder vooral in heide- en duingebieden voorkomen. De focus ligt op bijen, maar ook andere insectensoorten zullen bekeken worden. De excursie duurt ongeveer een uur en is ook geschikt voor beginners. 
Aanmelden is niet nodig.

Datum & tijd
za 15 juni 2024 om 13:00
Vertrekplaats

Start bij de ingang van de C.J. Blaauwstraat (hoek met de Lawickse Allee)