Lokale activiteiten

In verband met de huidige coronamaatregelen zijn diverse activiteiten mogelijk met inachtneming van de geldende maatregelen. Als de inzichten veranderen zullen we de agenda weer bijwerken.
Tot en met 19 december kunnen de avondbijeenkomsten niet doorgaan
Aanmelden blijft voorlopig verplicht: kom nooit zonder eerst aan te melden en controleer altijd bij de coördinator of de activiteit doorgaat!

December 2021 (Niet aangemeld? Kom dan niet!)

Donderdag 2 december KorstmosssenKorstmossenwerkgroepavond; AFGELAST
Info: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-41 56 73)
Zondag 5 december WandelingZondagwandeling door het kleinschalige landschap bij Bergharen Deze korte wandeling (ongeveer 4 km) voert door een landschap waarin bossen afwisselen met weilanden omgeven door heggen, houtwallen en knotwilgenrijen. Er bevinden zich bovendien enkele kleine moerasgebieden. Wat betreft de bossen gaat het enerzijds om eiken- en dennenbossen op oude rivierduinen en anderzijds om moerasbossen met voornamelijk elzen. Verzamelen om 09.00 uur op het Olympiaplein of om 09.30 uur op de startplaats van de wandeling: net oostelijk van de woning met het adres Elzendweg 31, 6617 AV  BERGHAREN.
Info en verplicht aanmelden: Frans Jacobs (0488-44 10 93; 06-44 25 48 50; f.jacobs12@kpnplanet12.nl)
Woensdag 8 december InsectenInsectenwerkgroepavond; AFGELAST
Info: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Donderdag
9 december
Vogels
Vogelwerkgroepavond, AFGELAST Info Linus van der Plas (LMPLAS@xs4all.nl; 0317 – 41 35 69)
Zaterdag
11 december
Mossen
Mossenwerkgroepexcursie naar het Bennekomse Bos; 10.00 uur
Verzamelen bij  Hullenberglaan 25
6721 AL  BENNEKOM Het bos kent zandige en lemige bodems, met ieder hun karakteristieke mossoorten. De ondergroei van loofbospercelen is vaak weer heel anders dan die van het naaldbos. Er zal speciale aandacht zijn voor walletjes en kuilen in het bos, waar wellicht meer bijzondere soorten zijn te vinden.
Info en verplicht aanmelden:
André van Lammeren (vanlammeren@chello.nl; 0318-41 54 79; 06-42 65 29 91)
Zaterdag 18 december
Vogels
Vogelwerkgroepexcursie naar Zuid-Holland/Goerree voor ganzen; 08.00 uur
We zijn voor 18.00 uur terug. Vertrek 08.00 uur vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet. Brood en drinken mee.
Info en verplicht aanmelden: (wim@haver.nu; 06 – 16 48 47 28)
Woensdag 22 december InsectenInsectenwerkgroepavond; 20.00 uur
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Info en verplicht aanmelden: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Donderdag 16 december
Géén wandeling
Geen Natuurwandeling
Maandag
27 december
Korstmossen
Maandag 27 december Korstmossenexcursie naar de Zanding. De Zanding is een gebied met zandverstuiving en bos in de buurt van Otterlo. Er zal vooral aandacht worden besteed aan Cladonia’s (bekermossen).  
Info en verplicht aanmelden:
Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-415673; 06-30348979)