Alle activiteiten

Alle activiteiten zijn open voor leden van KNNV Wageningen en omstreken. Soms is het nodig om aan te melden omdat er sprake kan zijn een beperkte groepsgrootte.
Ook niet-leden zijn welkom. Neemt u dan wel eerst even contact op met de coördinator van de activiteit?

Augustus 2022

Woensdag
17 augustus Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Donderdag
18 augustus Fietstocht
Natuurfietstocht Binnenveld, Grebbeberg en Achterberg; 09.30 (tot ±12.30) uur. Parkeerplaats Rijn-IJsselvakschool, Marijkeweg 20, Wageningen, net westelijk van de rotonde met de Kortenoord Allee. Tijdens de fietstocht, onder leiding van Leny Huitzing, schenken we aandacht aan de geomorfologie: de topografie van het landschap en hoe dat is ontstaan. We fietsen over recente afzettingen van de Rijn en vervol-gens over de Levendaalse weg (een sneeuwsmeltwaterdal) tegen de Grebbeberg op. Dan vervolgen we onze weg langs de noordrand van de Utrechtse Heuvelrug richting Veenendaal (Bergweg, Rhenen). Voor Veenendaal keren we terug om via het dekzandlandschap van Achterberg en door het Binnenveld Wageningen te bereiken.
Informatie: Leny Huitzing (0317-41 79 43; 06-14 06 18 98)
Vrijdag
19 augustus Nachtvlinders
Nachtvlinderen in de Wageningse Eng; bij zonsondergang
Parkeerplaats bij pluktuin De Bosrand aan de Dorskampweg.

Als er kans op regen is of te veel wind wordt er een week verplaatst naar vrijdag 26 augustus. Belangstellenden zijn welkom. Graag van te voren aanmelden bij Maurice Franssen (fransseq@xs4all.nl). Neem een nachtvlindergids mee (en/of een smartphone met ObsIdentify), een hoofdlampje en eventueel een stoeltje.
Zaterdag
20 augustus Vogels
Vogelwerkgroepexcursie Markerwadden; 07.00 uur (terug?)  
Vertrek vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet. Vanwege prioriteiten nu een keer buiten de broedtijd naar Markerwadden met de Markenexpres.  Vanaf Lelystad zijn de vertrektijden per dag anders. De afvaarten kunnen zijn om 10.00, 11.00 en 13.00 uur.  Vanaf Marker Wadden zijn de afvaarten ook per dag anders. De vertrektijden kunnen zijn om 15.30, 16.30 en 18.30 uur.  Wim belt met Natuurmonumenten. Telefoonnummer infolijn (035) 65 59 911.
We rijden samen en delen de kosten op basis van € 0,25/km per auto. Inschrijving sluit bij 12 personen. Eten en drinken zelf meenemen!
Verplicht aanmelden tussen 23 juli en 18 augustus via wim@haver.nu. Na 18 augustus opgeven en eventueel afzeggen via een whatsappbericht aan 06 – 16 48 47 28. Op 18 augustus ontvang je een bevestigingsmailtje met nadere informatie.  
Maandag
22 augustus Paddenstoelen
Paddenstoelen voor Beginners, werkgroepavond; 19.30 uur
Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN
Na een regenachtige periode kunnen in juli en augustus weer de eerste paddenstoelen aangetroffen worden. Zij verschijnen dan in allerlei vormen en kleuren. Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen is van harte welkom op de werkavonden Paddenstoelen voor Beginners. Tijdens de werkavonden worden de meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd aan de hand van veldkenmerken (vorm, kleur en geur). Een loep met 10 × vergroting is een handig hulpmiddel. Inlichtingen en aanmelden: Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317 – 42 83 05).  
Maandag
29 augustus Paddenstoelen
Basiscursus Paddenstoelen, 19.30 uur
Bevrijdingskerk , Ritzema Bosweg 18, 6703 AX  WAGENINGEN
Op maandag 29 augustus, 5, 12 en 19 september zullen Eric Minke en Pierre de Wit de basiscursus paddenstoelen verzorgen. Iedereen is van harte welkom; ook leden die al wat meer kennis hebben. Naast de vier theorieavonden zijn er ook excursies. Er zijn geen kosten aan de basiscursus verbonden. Er geldt geen maximumaantal deelnemers, maar vooraf aanmelden is wel handig.
Inlichtingen en aanmelden: Eric Minke (minkesuz@outlook.com); 0317 – 42 83 05)
Woensdag
31 augustus
ALV
Algemene ledenvergadering voor de benoeming van nieuwe bestuursleden.
Woensdag
31 augustus Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)

September 2022

Zondag
4 september Wandeling
Zondagwandeling door de waarden rond kasteel Loevestein (4 km) Vertrek Wageningen aan het Olympiaplein 08.30 uur. Start wandeling 09.30 uur. Startplaats: parkeerplaats van het kasteel. De te volgen route gaat langs de oevers van de afgedamde Maas en Waal. De zomerdijken zijn hier verdwenen en de rivieren hebben hier vrij spel. Kuddes wilde runderen zorgen ervoor dat de verruiging en verbossing binnen de perken blijven. Deze wandeling heeft zowel wat betreft vogels als wat betreft planten veel te bieden. Opgave en informatie: Frans Jacobs (f.jacobs12@kpnplanet.nl; 06-44 25 48 50)
Maandag
5 september Paddenstoelen
Paddenstoelenwerkgroep voor Beginners, 19.30 uur
Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN
 Na een regenachtige periode kunnen in juli en augustus weer de eerste paddenstoelen aangetroffen worden. Zij verschijnen dan in allerlei vormen en kleuren. Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen is van harte welkom op de werkavonden Paddenstoelen voor Beginners. Tijdens de werkavonden worden de meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd aan de hand van veldkenmerken (vorm, kleur en geur). Een loep met 10 × vergroting is een handig hulpmiddel.
Inlichtingen en aanmelden: Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317 – 42 83 05).
Donderdag
8 september Vogels
Vogelwerkgroepavond, Henk van der Jeugd (NIOO-KNAW) geeft een presentatie over het ‘Dassenbos’; 19.45 uur (19.30 uur zaal open) tot ongeveer 21.30 uur
Meet & Eat, Agro Business Park 10, 6708 PW  WAGENINGEN. Henk wil stilstaan bij de geschiedenis, de huidige situatie, de vogels (met name aan de hand van de vangsten van het Vogelringstation) en de toekomstplannen.
Mochten er onverhoopt in september weer çoronamaatregelen gelden, dan zullen wij dit op de website vermelden.  Info: secretaris.vwg.wageningen.eo@gmail.com
Maandag
14 september Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Donderdag
15 september Wandeling
Natuurwandeling in de Wageningse Bovenpolder Verzamelen om 09.30 uur op de Veerweg bij het begin van Aan de Rijn waar hekken zijn geplaatst om de fiets te stallen. Met als thema: ‘Wilde flora voor de wilde fauna’ onder leiding van Leny Huitzeng en Ina van Keulen Het wildplukstandpunt van de landelijke KNNV is februari 2022 gewijzigd van ‘Wildplukken, liever niet’ in ‘Pluk niet: wilde flora voor de wilde fauna’. Wilde planten vormen immers de basis van de natuurlijke voedselketens, van het natuurlijke voedselweb en staan daarmee aan de basis van de biodiversiteit. Daarom willen we tijdens deze ecologische wandeling in de Wageningse Bovenpolder wijzen op de interactie tussen wilde planten en insecten en kijken wat we daarvan kunnen zien. Trek stevig schoeisel aan en kom u a.u.b. niet met de auto, daarvoor is on-voldoende parkeergelegenheid. Bel in geval van regenachtig weer rond 09.00 uur naar Leny Huitzing 0614061898 om te horen of de wandeling wel doorgaat. In het kader van de Week van de Veldbiologie wordt deze wandeling herhaald op zaterdag 24 september. Vanwege corona is het aantal deelnemers beperkt en is opgave verplicht. Dat kan tot 15 september bij Leny Huitzing (lenyhuitzing@planet.nl).
Zaterdag
17 september Vogels
Vogelwerkgroepexcursie Lauwersmeer; 07.00 uur (terug rond 20.30 uur)
Vertrek vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet.
Het Lauwersmeer is ook in de trektijd goed voor 100 soorten. Lekker lange dag vol bijzonderheden, hopelijk nog Grauwe Kiekendief en – Klauwier en Baardmannetjes. In de middag een visje. We rijden samen en delen de kosten op basis van € 0,30/km per auto. Inschrijving sluit bij 12 personen. Eten en drinken zelf meenemen!
Verplicht aanmelden tussen 20 augustus en 15 september via wim@haver.nu. Na 15 september opgeven en eventueel afzeggen via een whatsappbericht aan 06 – 16 48 47 28. Op 15 september ontvang je een bevestigingsmailtje met nadere informatie. 
Maandag
19 september Paddenstoelen
Paddenstoelenwerkgroep voor Beginners, 19.30 uur
Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN
Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen is van harte welkom op de werkavonden paddenstoelen voor beginners. Tijdens de werkavonden worden de meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd aan de hand van veldkenmerken (vorm, kleur en geur). Een loep met 10 × vergroting is een handig hulpmiddel.
Inlichtingen en aanmelden:
Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317 – 42 83 05).
Vrijdag
23 september Nachtvlinders
Nachtvlinderen in de Wageningse Eng; bij zonsondergang
Parkeerplaats bij pluktuin De Bosrand aan de Dorskampweg.

Als er kans op regen is of te veel wind wordt er een week verplaatst naar vrijdag 30 september. Belangstellenden zijn welkom. Graag van te voren aanmelden bij Maurice Franssen (fransseq@xs4all.nl). Neem een nachtvlindergids mee (en/of een smartphone met ObsIdentify), een hoofdlampje en eventueel een stoeltje.
Zaterdag
24 september Planten
Natuurwandeling in de Wageningse Bovenpolder in het kader van de Week van de Veldbiologie Verzamelen om 09.30 uur op de Veerweg bij het begin van Aan de Rijn waar hekken zijn geplaatst om de fiets te stallen. Met als thema: ‘Wilde flora voor de wilde fauna’ onder leiding van Leny Huitzeng en Ina van Keulen Het wildplukstandpunt van de landelijke KNNV is februari 2022 gewijzigd van ‘Wildplukken, liever niet’ in ‘Pluk niet: wilde flora voor de wilde fauna’. Wilde planten vormen immers de basis van de natuurlijke voedselketens, van het natuurlijke voedselweb en staan daarmee aan de basis van de biodiversiteit. Daarom willen we tijdens deze ecologische wandeling in de Wageningse Bovenpolder wijzen op de interactie tussen wilde planten en insecten en kijken wat we daarvan kunnen zien. Trek stevig schoeisel aan en kom u a.u.b. niet met de auto, daarvoor is on-voldoende parkeergelegenheid. Bel in geval van regenachtig weer rond 09.00 uur naar Leny Huitzing 0614061898 om te horen of de wandeling wel doorgaat. Vanwege corona is het aantal deelnemers beperkt en is opgave verplicht. Dat kan tot 15 september bij Leny Huitzing (lenyhuitzing@planet.nl).
Maandag
26 september Lezing
Natuuracademie: Eikenprocessierups, biodiversiteit en fenologie Presentatie door Silvia Hellingman; 20.00 uur
Kleine zaal Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18, 6703 AX WAGENINGEN Silvia Hellingman vertelt over haar onderzoek naar de Eikenprocessierups, ze heeft daarnaar veel onderzoek gedaan en heeft een eigen onderzoeks- en adviesbureau. Ook maakt zij deel uit van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. Daarover wordt regelmatig gepubliceerd op de site van Nature Today, zie bv. https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29429   Na jarenlang onderzoek blijkt dat eikenprocessie-rupsen tenminste een tweejarige cyclus kunnen hebben, in tegenstelling tot hetgeen in de literatuur staat. Na vier intensieve jaren onderzoek is in 2021 een rapport hierover gepubliceerd. Dit jaar blijkt echter uit vervolgonderzoek dat de verzamelde eikenprocessierupsen vlak voordat ze de grond ingingen vorig jaar, nu pas uitkomen, na bijna een jaar als pop in de grond.   Over deze en andere wetenswaardigheden van de Eikenprocessierups zal Silvia tijdens haar presen-tatie dieper ingaan.
Woensdag
28 september Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)

Oktober 2022

Zondag
2 oktober Wandeling
Zondagwandeling door Park Lingezegen
Vertrek Wageningen om 09.00 uur op het Olympiaplein; start wandeling om 09.30 uur op de parkeerplaats van Landerij de Park noordelijk van Elst De wandeling gaat door open agrarisch gebied en nieuw ontwikkelde natuur bestaande uit voornamelijk rietland. Informatie en opgave bij Frans Jacobs (f.jacobs12@kpnplanet.nl; 06-44 25 48 50)
Maandag
3 oktober Paddenstoelen
Paddenstoelenwerkgroep voor Beginners, 19.30 uur
Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN
Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen is van harte welkom op de werkavonden paddenstoelen voor beginners. Tijdens de werkavonden worden de meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd aan de hand van veldkenmerken (vorm, kleur en geur). Een loep met 10 × vergroting is een handig hulpmiddel. Inlichtingen en aanmelden:
Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317 – 42 83 05).
Donderdag
6 oktober Korstmossen
Korstmossenwerkgroepavond; 19.30 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Verplicht aanmelden: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-41 56 73)
Woensdag
12 oktober Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Donderdag
13 oktober Vogels
Vogelwerkgroepavond: Documentaire Rob Bos: ‘50 Jaar onderzoek naar roofvogels (en raaf) in het Rijk van Nijmegen’; 19.45 uur (19.30 uur zaal open) tot ongeveer 21.30 uur
Meet & Eat, Agro Business Park 10, 6708 PW  WAGENINGEN. Ruim 50 jaar verricht een groep enthousiaste vogelaars uit Groesbeek en omstreken onderzoek naar de havik, sperwer, wespendief en raaf in het Reichswald en in de omgeving van Nijmegen. De documentaire, die de afgelopen jaren over dit project is gemaakt “50 Jaar onderzoek naar roofvogels (en raaf) in het Rijk van Nijmegen, met name het Reichswald; met speciale aandacht voor havik, sperwer en wespendief” is het onderwerp van onze werkgroepavond. De documentaire kwam tot stand met medewerking van Gerard Müskens en Ronald Zollinger. Paul Opdam geeft een uitleg over het wetenschappelijk onderzoek en de resultaten in het begin van het project. Rob Bos, zal hem als maker en regisseur inleiden en toelichten.
Mochten er onverhoopt in september weer çoronamaatregelen gelden, dan zullen wij dit op de website vermelden.  Info: secretaris.vwg.wageningen.eo@gmail.com.com.
Maandag
17 oktober Paddenstoelen
Paddenstoelenwerkgroep voor Beginners, 19.30 uur
Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN
Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen is van harte welkom op de werkavonden paddenstoelen voor beginners. Tijdens de werkavonden worden de meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd aan de hand van veldkenmerken (vorm, kleur en geur). Een loep met 10 × vergroting is een handig hulpmiddel.
Inlichtingen en aanmelden:
Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317 – 42 83 05).
Donderdag
20 oktober Wandeling
Natuurwandeling door het Renkums Beekdal ten noorden van de Bennekomseweg; 09.30-12.00 uur Verzamelen om 09.30 uur bij de parkeerplaats van De Beken, Nieuwe Keijenbergseweg 174 te Renkum en we zijn rond 12.00 uur daar weer terug. Paddenstoelenexcursie onder leiding van Eric Minke. Het is paddenstoelenseizoen en dit gebied is zeer rijk aan paddenstoelen. Op deze wandeling richting Quadenoord, letten we daar vooral op en proberen we de paddenstoelen met elkaar op naam te brengen. Wie weet vinden we weer de Pruikzwam. Maar natuurlijk kijken we ook naar andere herfstverschijnselen. De lengte van de wandeling is afhankelijk van wat we allemaal tegenkomen. In verband met corona is het maximale aantal deelnemers vijf. U kunt zich opgeven op het volgende emailadres: minkesuz@outlook.com  of telefonisch (0317 – 42 83 05) Ingeval van twijfel over het weer rond 08.30 uur bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.
Vrijdag
21 oktober Nachtvlinders
Nachtvlinderen in de Wageningse Eng; bij zonsondergang
Parkeerplaats bij pluktuin De Bosrand aan de Dorskampweg.

Als er kans op regen is of te veel wind wordt er een week verplaatst naar vrijdag 28 oktober. Belangstellenden zijn welkom. Graag van te voren aanmelden bij Maurice Franssen (fransseq@xs4all.nl). Neem een nachtvlindergids mee (en/of een smartphone met ObsIdentify), een hoofdlampje en eventueel een stoeltje.
Woensdag
26 oktober Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Zaterdag
29 oktober
Vogels
Vogelwerkgroepexcursie Texel; 07.15 uur (terug rond 21.00 uur) Vertrek vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet.
Met mooi weer zijn de Schorren in de namiddag bij Utopia een belevenis. Om 17.00 eten we een visje in Oudeschild. Wim verwacht 80 soorten, zoals zomervogels en strandlopers, veel soorten meeuwen en sterns en allerlei trekvogels, vooral bij de Cocksdorp.  Omdat het ver is en de boot duur, gaan we alleen met volle auto’s, dus geef je op tijd op.  Reiskosten zijn bij 4 personen in de auto ongeveer € 35/persoon inclusief de boot. Inschrijving sluit bij 12 personen. Eten en drinken zelf meenemen!
Verplicht aanmelden tussen 1 en 27 oktober via wim@haver.nu. Na 27 oktober opgeven en eventueel afzeggen via een whatsappbericht aan 06 – 16 48 47 28. Op 27 oktober ontvang je een bevestigingsmailtje met nadere informatie.  
Maandag
31 oktober Paddenstoelen
Paddenstoelenwerkgroep voor Beginners, 19.30 uur
Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN
Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen is van harte welkom op de werkavonden paddenstoelen voor beginners. Tijdens de werkavonden worden de meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd aan de hand van veldkenmerken (vorm, kleur en geur). Een loep met 10 × vergroting is een handig hulpmiddel. Inlichtingen en aanmelden:
Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317 – 42 83 05).  

November 2022

Zondag
6 november Wandeling
Zondagwandeling over de Mookerheide en door de omliggende bossen. Verzamelen om 08.45 uur op het Olympiaplein of om 09.30 uur op de startplek van de wandeling onderaan de heuvelrug op de parkeerplaats bij het pannenkoekenhuis in Plasmolen (Plasmolense hof). Het is een stevige wandeling (7.5  km) over geaccidenteerd terrein door loofbossen en over de Mookerheide. Na een periode met veel regen zijn wandelschoenen of laarzen zeker aan te bevelen. In de hellingbossen bevinden zich veel tamme kastanjes, wilde kersen, haagbeuken en verder ook ratelpopulieren, mispel en spaanse aak. Aan de rand van de heide bevinden zich enkele forse zeedennen. Opgave en informatie bij
Frans Jacobs (f.jacobs12@kpnplanet.nl; 06 – 44 25 48 50)
Woensdag
9 november Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Donderdag
10 november Korstmossen
Korstmossenwerkgroepavond; 19.30 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Verplicht aanmelden:
Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318 – 41 56 73)
Donderdag
10 november Vogels
Vogelwerkgroepavond; 19.45 uur Meet & Eat, Agro Business Park 10, 6708 PW  WAGENINGEN. Info: secretaris.vwg.wageningen.eo@gmail.com
Zaterdag
12 november Vogels
Vogelwerkgroepexcursie Paesens-Moddergat. 08.00 uur (terug rond 19.00 uur) Vertrek vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet.
Lange excursie naar noordpunt Nederland.  Paesens heeft een prachtig kwelderlandschap waar je met opkomend vloed heen moet.  Vorig jaar hadden we Sneeuwgors, Frater en Strandleeuwerik. De Velduil laat zich er vaak zien. Daarna doen we de Lauwersmeer.
We rijden samen en delen de kosten op basis van € 0,30/km per auto. Inschrijving sluit bij 12 personen. Eten en drinken zelf meenemen!
Verplicht aanmelden tussen 15 november en 10 november via wim@haver.nu; Na 10 november opgeven en eventueel afzeggen via een whatsappbericht aan 06 – 16 48 47 28. Op 10 november ontvang je een bevestigingsmailtje met nadere informatie.  
Maandag
14 november Paddenstoelen
Paddenstoelenwerkgroep voor Beginners, 19.30 uur
Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN
Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen is van harte welkom op de werkavonden paddenstoelen voor beginners. Tijdens de werkavonden worden de meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd aan de hand van veldkenmerken (vorm, kleur en geur). Een loep met 10 × vergroting is een handig hulpmiddel.  Inlichtingen en aanmelden:
Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317 – 42 83 05).  
Donderdag
17 november Wandeling
Natuurwandeling door landgoed Oostereng; 09.30-12.00 uur Verzamelen om 09.30 uur bij het boswachtershuis Keijenbergseweg 2, (noordzijde van de Keijenbergseweg, gemeente Wageningen), ongeveer 100 meter oost richting Renkum vanaf de Regentesselaan. Aan de weg staat een stenen witte grenspaal met pijl naar nr. 2 even het bos in. We wandelen door het vroegere park en arboretum van het landgoed Oostereng, ontworpen door Leonard Springer. In het park staan veel bijzondere, oude bomen, maar ook nieuw aangeplante. Bij velen staan naambordjes. Deze ochtend zal echter voornamelijk in het teken staan van paddenstoelen. Met elkaar proberen we de soorten op naam te brengen. Info en opgave: Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317 – 42 83 05). Ingeval van twijfel over het weer rond 08.30 bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.
Woensdag
23 november Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Maandag
28 november Paddenstoelen
Paddenstoelenwerkgroep voor Beginners, 19.30 uur
Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN
Inlichtingen en aanmelden: Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317-428305).