Activiteiten

In verband met de huidige coronamaatregelen zijn diverse activiteiten weer mogelijk met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel. Als de inzichten veranderen zullen we de agenda weer bijwerken
Aanmelden blijft voorlopig verplicht: kom nooit zonder eerst aan te melden en controleer altijd bij de coördinator of de activiteit doorgaat!

September 2021 (Niet aangemeld? Kom dan niet!)

Woensdag
15 september Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Verplicht aanmelden: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Donderdag
16 september Fietsexcursie
Fietsexcursie Oorsprong Renkums Beekdal; 09.30 tot 12.00 uur.
Bezoekerscentrum Renkums Beekdal, Nieuwe Keijenbergseweg 170, 6871 VZ  RENKUM
Tijdens een fietstocht naar de oorsprong van het Renkums Beekdal bekijken we de relatie tussen de geologie, bodem, vegetatie en historisch landgebruik. De route is ca 28 km lang.
Verplicht aanmelden tot dinsdag 14 september: wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl.
Het maximumaantal deelnemers is 15. Na aanmelding krijg je zo spoedig mogelijk bericht of je mee kunt. Vermeld bij aanmelding je telefoonnummer voor het geval de excursie op het laatste moment wordt afgelast. Bij twijfel over het weer: bel op 16 september voor 09.30 uur naar 06-38 60 62 62 om te vragen of de excursie doorgaat.
Maandag
20 september Discussie
Wildplukken, niet doen en niet propageren? 20.00 uur
Zalencentrum De Brink, Brinkstraat 39, 6721 BW  BENNEKOM
programma
> Wat staat er over wildplukken in de wet en waarom? – Johan Zwanenburg
> Het advies van de KNNV, wat vinden we daarvan? – Leny Huitzing en Minouk van der Plas
> Hoe gaan we zelf om met vangen, plukken en verzamelen van wilde planten, paddenstoelen, insecten etc.
>Discussie onder leiding van Janneke Hoekstra
Wildplukken is in de mode, getuige de vele boeken en workshops over eetbare wilde planten. Het wordt gepropageerd als ‘natuurbeleving’ in de hoop daarmee het draagvlak voor natuurbehoud te vergroten. Het officiële advies van de landelijke KNNV over uit het wild halen van planten, paddenstoelen of andere soorten wordt geciteerd door Staatsbosbeheer en andere partijen, en is dus best invloedrijk. Het luidt:
> Houd je aan de regels ter plekke
> Zorg voor kennis van zaken
> Verstoor de omgeving niet
> Let op dat de soort aanwezig blijft
> Je bent niet alleen
Leny Huitzing en Minouk van der Plas pleiten ervoor dit advies aan te scherpen (zie de URTICA van juni 2021, pag. 16). Willen we dit thema als KNNV, afdeling Wageningen en omstreken binnen de landelijke KNNV agenderen? Of is handhaven van het huidige advies toch verstandiger? We horen graag de mening van de leden van onze afdeling.
Verplicht aanmelden bij: secretaris@wageningen-eo.knnv.nl
Maandag
20 september
Paddenstoelen
Paddenstoelenwerkgroep voor beginners; 19.30 uur
Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN
Paddenstoelen komen in alle soorten en maten voor. Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen, maar hierover nog weinig weet, is van harte welkom. In groepjes worden de paddenstoelen aan de hand van uiterlijke kenmerken (geur, kleur en vorm) gedetermineerd. Het is handig een loep (10x) mee te nemen. Neem zelf verse paddenstoelen mee van uiteenlopende stadia. Verplicht aanmelden: Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317 – 42 83 05)
Zaterdag
25 september
Publieksdag
Publieksdag Binnenveldse Hooilanden; 11.00-16.00 uur.
Boerderij De Hooilanden Slagsteeg 20, 6721 RN  BENNEKOM
Kijk hier voor de volledige informatie
Woensdag
29 september Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN
Verplicht aanmelden: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)