Alle activiteiten

Alle activiteiten zijn open voor leden van KNNV Wageningen en omstreken. Soms is het nodig om aan te melden omdat er, bijvoorbeeld, sprake kan zijn van een beperkte groepsgrootte.
Ook niet-leden zijn welkom. Neemt dan wel eerst even contact op met de contactpersoon die bij de activiteit vermeld staat.

September 2023

Zaterdag
23 september Vogels
Biesbosch.  Vertrek 8.00 uur   
Op zaterdag 23 september gaan we op excursie naar De Biesbosch. Wim verwacht 90 soorten.  Trekvogels en de laatste zomervogels en strandlopers in zomerkleed, veel soorten meeuwen en sterns, waaronder de Zwartkopmeeuw. Misschien is de Visarend er nog en komt de Zeearend ook weer langs zeilen. We zijn rond 18.00 uur terug. Opgeven niet eerder dan 4 weken te voren tot uiterlijk donderdags ervoor via wimhaver@outlook.com.  In de laatste dagen voor de excursie: opgeven en eventueel afzeggen via een whatsappbericht aan 06 16484728.
We rijden zoveel mogelijk samen en we delen de kosten op basis van € 0,25 per km per auto. Inschrijving sluit bij 12 personen.  Wim stuurt in principe de donderdag voorafgaand aan de excursiedag een bevestigingsmailtje met nadere informatie over de excursie.
De excursie vertrekt altijd stipt op het aangegeven tijdstip vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet aan de Rooseveltsingel. Brood, drinken of andere versnaperingen moet je zelf meenemen, want tijdens de excursies komen we zelden eetgelegenheden tegen. Tenzij anders aangegeven zijn we meestal rond 18.00 uur in Wageningen terug.
Woensdag
27 september Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Weekend vrijdag 29 september tot zondag
1 oktober Vogels
Weekend Schiermonnikoog in kampeerboerderij Eureca, alleen voor leden van de Vogelwerkgroep, die hierover nadere informatie ontvangen.
Lauwersmeer vrijdag 29 september Wim Haver heeft plek voor 2 of 3 mensen die vrijdag om 07.00 uur weg willen om nog een dagje Lauwersmeer te doen, voorafgaand aan het weekend Schiermonnikoog. Opgeven niet eerder dan 4 weken te voren tot uiterlijk donderdags ervoor via wimhaver@outlook.com.  In de laatste dagen voor de excursie: opgeven en eventueel afzeggen via een whatsappbericht aan 06 16484728  
Zaterdag
30 september Korstmossen
Excursie Korstmossen in het centrum van Wageningen; 10.00 uur Tijdens deze excursie bekijken we de korstmossen op bomen in het centrum van Wageningen. In bebouwd gebied komt vaak een verassende rijkdom aan soorten voor. Deze excursie is uiterst geschikt voor beginners om kennis op te doen over boombewonende korstmossen. Verzamelen om 10.00 uur op parkeerplaats Gevangentoren (ingang Plantsoen, Wageningen). Informatie: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-41 56 73)

Oktober 2023

Zondag
1 oktober
Wandeling
Zondagwandeling door het kleinschalige landschap bij Bergharen. Deze korte wandeling (ongeveer 4 km) voert door een landschap waarin bossen afwisselen met weilanden omgeven door heggen, houtwallen en knotwilgenrijen. Er bevinden zich bovendien enkele kleine moerasgebieden. Wat betreft de bossen gaat het enerzijds om eiken- en dennenbossen op oude rivierduinen en anderzijds om  moerasbossen met voornamelijk elzen. Verzamelen om 9 uur op het Olympiaplein of om 9.30 op de startplaats van de wandeling: net oostelijk van de woning met het adres Elzendweg 31 te Bergharen. Informatie en opgave bij Frans Jacobs , 06 44254850 of f.jacobs12@kpnplanet12.nl
Maandag
2 oktober Paddenstoelen
Paddenstoelenwerkgroepsavond; 19.30 uur.
Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN. Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen is op de avond van harte welkom. Tijdens de werkavond worden de meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd aan de hand van uiterlijke kenmerken (vorm, geur en kleur). Een loepje met tienmaal vergroting is een handig hulpmiddel. Inlichtingen en aanmelden: Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317-42 83 05).
Donderdag
5 oktober
Nachtvlinders
Cursusavondavond nachtvlinders; 20.00 uur
Locatie: Koetshuis Arboretum Belmonte, Gen. Foulkesweg 94-A, Wageningen. Het programma wordt nog bekend gemaakt.
Vrijdag
6 oktober
of
Zaterdag
7 oktober
Nachtvlinders
Nachtvlindersessie; 19.30 uur
Belmonte Arboretum, Gen. Foulkesweg 94-A, Wageningen.
We gaan voor de laatste keer dit jaar nachtvlinders kijken. Afhankelijk van het weer zal dat zijn op vrijdag 6 of zaterdag 7 oktober. Bij slecht weer stellen we het een week uit.
Graag van te voren aanmelden bij Maurice Franssen (fransseq@xs4all.nl)
Zaterdag
7 oktober Mossen
Mossenexcursie in Wageningen; 10.00-14.00 uur Tijdens deze excursie zullen we met de fiets een aantal interessante plekken in de stad Wageningen bezoeken om een beeld te krijgen van de diversiteit van mossen in de eigen stedelijke omgeving. De plaatsen zullen ook per auto bereikbaar zijn. Verzamelen om 10.00 uur vlak bij het Groene Wiel op de hoek Hendrikweg-Arboretumlaan. Info en verplicht aanmelden bij André van Lammeren (vanlammeren@chello.nl; 06 42 65 29 91
Woensdag
11 oktober Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Donderdag
12 oktober Vogels
Werkgroepavond waarop Fred Wouters, oud-directeur van Vogelbescherming Nederland, met de aanwezigen in gesprek gaat. Uitgangspunt hierbij is het door hem geschreven boek ‘De Rode Lijster’; Vogels beschermen in een gepolariseerd land Het tevoren lezen van dit boek zal de discussie verlevendigen.  Informatie over locatie en tijdstip: wageningen.knnv.nl/werkgroep/vogelwerkgroep/
Vrijdag
13 oktober
of
Zaterdag
14 oktober
Nachtvlinders
Reserveavond nachtvlinders; 19.30 uur
Voor informatie zie 6/7 oktober.
Maandag
16 oktober Paddenstoelen
Paddenstoelenwerkgroepsavond; 19.30 uur.
Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN. Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen is op de avond van harte welkom. Tijdens de werkavond worden de meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd aan de hand van uiterlijke kenmerken (vorm, geur en kleur). Een loepje met tienmaal vergroting is een handig hulpmiddel. Inlichtingen en aanmelden: Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317-42 83 05).
Dinsdag
17 oktober
Mossen
Mossenwerkgroepavond; 20.00 uur Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN. Info: André van Lammeren (vanlammeren@chello.nl; 06 – 42 65 29 91).
Donderdag 19 oktober WandelingNatuurwandeling door het Renkums Beekdal ten noorden van de Bennekomseweg o.l.v. Eric Minke (tel. 0317- 428305) van 9.30 – 12.00 uur. Het is paddenstoelenseizoen en dit gebied is zeer rijk aan paddenstoelen. Op deze wandeling richting Quadenoord, letten we daar vooral op en proberen we de paddenstoelen met elkaar op naam te brengen. Wie weet vinden we weer de Pruikzwam. Maar natuurlijk kijken we ook naar andere herfstverschijnselen. De lengte van de wandeling is afhankelijk van wat we allemaal tegen komen. Verzamelen om 9.30 bij de parkeerplaats van De Beken, Nieuwe Keijenbergseweg 174 te Renkum en we zijn rond 12.00 uur daar weer terug. U kunt zich opgeven op het volgende emailadres: minkesuz@outlook.com of telefonisch (0317-428305) In geval van twijfel over het weer rond 8.30 bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.
Donderdag
19 oktober Lezing
Natuuracademie-lezing: ‘Land van Peelen: Burgerinitiatief voor biodiversiteit Zuidwest-Veluwe’ door Jasper Jan de Konink; 20.00 uur
Bevrijdingskerk Wageningen, Ritzema Bosweg 18, 6703 AX  WAGENINGEN. De spreker zal in deze lezing ingaan op de concrete plannen voor de omvorming van 30 hectare landbouw naar natuur.
Zaterdag
21 oktober
Vogels
Texel. Vertrek 07.15 uur
Op zaterdag 17 oktober gaan we weer naar Texel. Met mooi weer zijn de Schorren in de namiddag bij Utopia een belevenis. Om 17.00 eten we een visje in Oudeschild. Wim verwacht 80 soorten, zoals zomervogels en strandlopers, veel soorten meeuwen en sterns en allerlei trekvogels, vooral bij de Cocksdorp.  Omdat het ver is en de boot duur is gaan we alleen met volle auto’s, dus geef je op tijd op.  Reiskosten zijn bij 4 personen in de auto circa € 30 p.p incl boot. We zijn rond 21.00 uur terug Opgeven niet eerder dan 4 weken te voren tot uiterlijk donderdags ervoor via wimhaver@outlook.com.  In de laatste dagen voor de excursie: opgeven en eventueel afzeggen via een whatsappbericht aan 06 16484728.
We rijden zoveel mogelijk samen en we delen de kosten op basis van € 0,25 per km per auto. Inschrijving sluit bij 12 personen.  Wim stuurt in principe de donderdag voorafgaand aan de excursiedag een bevestigingsmailtje met nadere informatie over de excursie.
De excursie vertrekt altijd stipt op het aangegeven tijdstip vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet aan de Rooseveltsingel. Brood, drinken of andere versnaperingen moet je zelf meenemen, want tijdens de excursies komen we zelden eetgelegenheden tegen. Tenzij anders aangegeven zijn we meestal rond 18.00 uur in Wageningen terug.
Woensdag
25 oktober Insecten
Insectenwerkgroepavond; 20.00 uur.
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Zaterdag
28 oktober Korstmossen
Korstmossen-excursie naar Hemmen; 10.00 uur.
Het Betuwse dorpje Hemmen ligt in een gevarieerde omgeving waar waarschijnlijk veel verschillende korstmossen te vinden zijn. Er zijn veel geschikte substraten voor korstmossen aanwezig zoals oude gebouwen en muren, bomenlanen en jonge loofbossen. In de jonge loofbossen zijn zeldzame soorten korstmossen te verwachten die recent in Nederland sterk oprukken..  Verzamelen om 10:00 uur voor de kerk in Hemmen. Informatie: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-41 56 73)
Maandag
30 oktober Paddenstoelen
Paddenstoelenwerkgroepsavond; 19.30 uur.
Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN. Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen is op de avond van harte welkom. Tijdens de werkavond worden de meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd aan de hand van uiterlijke kenmerken (vorm, geur en kleur). Een loepje met tienmaal vergroting is een handig hulpmiddel. Inlichtingen en aanmelden: Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317-42 83 05).

November 2023

Donderdag 2 november KorstmossenKorstmossenwerkgroepavond; 19.30 uur.
Thema-avond korstmossen op takken en twijgen 
Welke korstmossen groeien er op takken en twijgen? Tijdens deze avond bekijken we welke korstmossen er het meest op takken voorkomen. Neem zelf takken en twijgen mee uit eigen tuin!  
Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-41 56 73)
Zondag 5 november WandelingZondagwandeling door de bossen en heide bij Doorwerth en Wolfheze. Natuurwandeling, door heel variabel terrein. Eerst gaan we langs een beek waar de Wodanseiken groeien. Dan over heide en langs een vennetje en vervolgens weer door bos. We steken de A50 over via het wildviaduct, wandelen aan de westkant in noordelijke richting verder, en steken de A50 opnieuw over op de weg Wolfheze-Doorwerth. De wandeling eindigt door een stuk met oude beuken. Start wandeling 9.30 op de parkeerplaats tegenover het hotel-restaurant Wolfheze.                                                                                                         Opgave graag bij : Frans Jacobs  06 44254850  of via f.jacobs12@kpnplanet.nl  
Woensdag 8 november InsectenInsectenwerkgroepavond; 20.00 uur. Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Zaterdag 11 november MossenMossenexcursie in de uiterwaarden bij Dodewaard; 10.00-14.00 uur In deze uiterwaarden zijn oude knotwilgen met een rijke mosflora aanwezig, en verder zijn er wilgenbosjes en interessante oevers van plassen. Plaats van samenkomst om 10.00 uur: de grote parkeerplaats aan de Dalwagen in het centrum van Dodewaard. In overleg is samen te reizen vanuit Wageningen. Info en verplicht aanmelden bij André van (vanlammeren@chello.nl; 06 – 42 65 29 91)
Maandag 13 november PaddenstoelenPaddenstoelenwerkgroepsavond; 19.30 uur. Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN. Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen is op de avond van harte welkom. Tijdens de werkavond worden de meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd aan de hand van uiterlijke kenmerken (vorm, geur en kleur). Een loepje met tienmaal vergroting is een handig hulpmiddel. Inlichtingen en aanmelden: Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317-42 83 05).
Donderdag 16 november WandelingNatuurwandeling door landgoed Oostereng met Eric Minke (0317-428305) van 09.30 – 12.00. We wandelen door het vroegere park en arboretum van het landgoed Oostereng, ontworpen door Leonard Springer. In het park staan veel bijzondere, oude bomen, maar ook nieuw aangeplante. Bij velen staan naambordjes. Deze ochtend zal echter voornamelijk in het teken staan van paddenstoelen. Met elkaar proberen we de soorten op naam te brengen. Verzamelen om 09.30 bij het boswachtershuis Keijenbergseweg nr. 2 (noordzijde van de Keijenbergseweg, gemeente Wageningen), ongeveer 100 meter oost richting Renkum vanaf de Regentesselaan. Aan de weg staat een stenen witte grenspaal met pijl naar nr. 2 even het bos in. U kunt zich opgeven op het volgende emailadres: minkesuz@outlook.com of telefonisch (0317-428305). Ingeval van twijfel over het weer rond 08.30 bellen met bovenstaand nummer of het wel of niet doorgaat.  
Donderdag 16 november VogelsVogelwerkgroepavond, spreker nog niet bekend. Houdt hiervoor de website in de gaten: wageningen.knnv.nl/werkgroep/vogelwerkgroep/
Zaterdag 18 november VogelsPaesens Moddergat. Vertrek 8.00 uur Lange excursie naar noordpunt Nederland.  Paesens heeft een prachtig kwelderlandschap waar je met opkomend vloed heen moet.  Vorig jaar hadden we Sneeuwgors, Frater en Strandleeuwerik. De Velduil laat zich er vaak zien. Daarna doen we de Lauwersmeer. We zijn rond 19.00 terug. Opgeven niet eerder dan 4 weken te voren tot uiterlijk donderdags ervoor via wimhaver@outlook.com.  In de laatste dagen voor de excursie: opgeven en eventueel afzeggen via een whatsappbericht aan 06 16484728.
We rijden zoveel mogelijk samen en we delen de kosten op basis van € 0,25 per km per auto. Inschrijving sluit bij 12 personen.  Wim stuurt in principe de donderdag voorafgaand aan de excursiedag een bevestigingsmailtje met nadere informatie over de excursie.
De excursie vertrekt altijd stipt op het aangegeven tijdstip vanaf de Kees Mulderweg achter Het Palet aan de Rooseveltsingel. Brood, drinken of andere versnaperingen moet je zelf meenemen, want tijdens de excursies komen we zelden eetgelegenheden tegen. Tenzij anders aangegeven zijn we meestal rond 18.00 uur in Wageningen terug.
Zaterdag 18 november MierenDeterminatiedag mieren Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN Van 10.00 tot circa 16.00 uur is er gelegenheid om (te leren) mieren te determineren of determinaties uit te voeren. Activiteit in samenwerking met de landelijke Mierenwerkgroep van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Dinsdag 21 november MossenMossenwerkgroepavond; 20.00 uur Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN. Info: André van Lammeren (vanlammeren@chello.nl; 06 – 42 65 29 91).
Woensdag 22 november InsectenInsectenwerkgroepavond; 20.00 uur. Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW  WAGENINGEN.
Informatie: Jinze Noordijk (jinzenoordijk@hotmail.com)
Zaterdag 25 november KorstmossenMicroscopiecursus korstmossen; 10.00 uur Een ééndaagse cursus onder leiding van Henk-Jan van der Kolk waarin de technieken voor microscopisch onderzoek aan korstmossen worden doorgenomen. De cursus bestaat uit een uitleg over de verschillende soorten microscopen (binoculair en lichtmicroscoop) en over de structuren die onder de microscoop aan een korstmos te zien zijn. Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag om korstmossen microscopisch te bekijken. Eigen lunch meenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Geef bij het aanmelden door of je een eigen microscoop kan meenemen. Er is een beperkt aantal microscopen op locatie beschikbaar.   Start 10:00 uur, Het Groene Wiel, Hendrikweg 14b, 6703 BW WAGENINGEN. Info en aanmelden: Christa Heyting (c.heyting10@hetnet.nl; 0318-41 56 73)
Maandag 27 november PaddenstoelenPaddenstoelenwerkgroepsavond; 19.30 uur. Het Punt, Leeuweriksweide 146, 6708 LM  WAGENINGEN. Iedereen die interesse heeft in paddenstoelen is op de avond van harte welkom. Tijdens de werkavond worden de meegebrachte paddenstoelen gedetermineerd aan de hand van uiterlijke kenmerken (vorm, geur en kleur). Een loepje met tienmaal vergroting is een handig hulpmiddel. Inlichtingen en aanmelden: Eric Minke (minkesuz@outlook.com; 0317-42 83 05).
Dinsdag 28 november LezingNatuuracademie-lezing ‘Wilde orchideeën in Nederland’; 20.00 uur Door Joop­­­ ten Dam en Janine Mariën. Bevrijdingskerk Wageningen, Ritzema Bosweg 18, 6703 AX  WAGENINGEN De sprekers vertellen onder andere over de slimme strategieën die orchideeën hebben ontwikkeld om door insecten bestoven te worden, waarbij regelmatig sprake is van ingenieuze misleiding van bestuivers.